شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2285 | |

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت اعتبارات عمرانی را قربانی اعتبارات جاری نمی‌کند، گفت: اتمام طرح‌های نیمه‌تمام فعلی باعث خروج از رکود می‌شود.

به گزارش «تعادل»، محمدباقر نوبخت، در نشست توجیهی «نحوه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دولتی به‌بخش خصوصی و تعاونی» گفت: برای اتمام دو هزار و 906طرح ناتمام به 400هزار میلیارد تومان نیاز است.

وی ادامه داد: 246طرح در اولویت قرار گرفت که در مجلس نیز به‌تصویب رسید و در تخصیص بهینه اعتبار در سال جاری حداقل 246طرح ناتمام بالای 80درصد به اتمام و بهره‌برداری خواهیم رساند.


اعتبارات عمرانی قربانی اعتبارات جاری نمی‌شود

وی ادامه داد: در اسفند سال 92 تلاش کردیم بخشی از بدهی دولت به‌پیمانکاران را پرداخت کنیم و همچنین باید گفت که اجازه نمی‌دهیم اعتبارات عمرانی قربانی اعتبارات جاری شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: بر اساس آمار استخراج شده، اعتبارات هزینه‌یی 85.3 پرداخت شده است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی ملی و استانی 46.5درصد است که نسبت به سال گذشته 3.7برابر رشده داشته است و در ارتباط با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی استانی 70درصد تخصیص که نسبت به سال گذشته 8.1برابر رشد داشته است.

نوبخت با بیان اینکه اتمام طرح‌های عمرانی سبب خروج از رکود می‌شود، افزود: دولت نمی‌تواند مسوولیت‌های خود را واسپاری کند بلکه می‌تواند از مشارکت بخش خصوصی و تعاونی استفاده کند اما مدیریت را در دست داشته باشد.

نوبخت گفت: در بند س تبصره قانون بودجه سال جاری مطرح شد ما می‌توانیم بخشی از کارها را از طریق فعالیت بخش خصوصی و خیرین انجام دهیم حتی می‌توانیم واگذاری و اجاره دهیم و کارها را دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: همین دو هزار 906 طرح برابر است با بیش از 10 هزار طرح عمرانی که اگر به اتمام برسد، پیشرفت و توسعه قابل توجهی در کشور ایجاد می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران