شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2046 | |

سازمان جهانی کار، اشتغال ایجاد شده از طریق تعاونی‌ها در جهان را 100میلیون نفر اعلام کرد.

به گزارش مهر، تعاونی‌ها می‌توانند نقش کلیدی در کاهش فقر ایفا کنند به‌طوری که تعاونی‌های اعتباری و دسترسی اعضا به‌سرمایه‌های مالی و تعاونی‌های کشاورزی نیز امکان دسترسی کشاورزان به‌امکانات مورد نیاز برای رشد محصولات کشاورزی را فراهم می‌کنند. در حال حاضر، دستکم 100میلیون نفر در سراسر جهان از طریق بخش تعاون به‌کار اشتغال دارند و زندگی نیمی از کل جمعیت جهان به‌شرکت‌های تعاونی وابسته است. همچنین 300شرکت بزرگ در جهان دارای درآمدی به‌میزان 1.6تریلیون دلار هستند که قابل مقایسه با تولید ناخالص داخلی اسپانیا است. تعاونی‌ها در حال حاضر، بر سطوح مختلف اشتغال تاثیر دارند و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ترویج اشتغال از طریق ایجاد فرصت‌های بازار و بهبود شرایط، اتفاق می‌افتد. از سویی، گسترش فرصت‌های حضور زنان برای مشارکت در اقتصاد محلی و برابری جنسیتی نیز در تعاونی‌ها اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، 49درصد از اعضای کنفدراسیون اسپانیایی تعاون، کارگران زن هستند و در تانزانیا نیز 65درصد هیات‌مدیره‌های تعاونی‌ها در اختیار زنان است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران