شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20190 | |

گروه کلان

آمارها نشان می‌دهد بخش خدمات بیشترین فرصت شغلی را برای زنان دارد و این بخش هر روز بیشتر از گذشته به سمت زنانه‌شدن پیش می‌رود. سهم زنان از بازار کار در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات پراکنده است اما این گروه بیشترین اشتغال را در بخش خدمات و با سهمی حدود51 درصد دارند.

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 1392 مرکز آمار ایران 83.7 درصد از جمعیت کل کشور در سن کار (10ساله و بیشتر) بوده که به تفکیک جنس 50.1 درصد مرد و 49.9درصد زن بوده و 2740352 خانوار دارای سرپرست زن هستند.

با وجود اینکه سال‌های زیادی از سابقه حضور زنان در بازار کار کشور می‌گذرد اما هنوز شرایط برابری بین مردان و زنان در کسب فرصت‌های شغلی وجود ندارد. منشی‌گری، تایپیست و دیگر حرفه‌های خدماتی، شغل‌هایی است که زنان برای تصاحب آن شانس بیشتری دارند. این درحالی است که سهم زنان در دانشگاه و رشته‌های تحصیلی مختلف بیش از 60 درصد است. یکی از دلایل این امر را می‌توان تمایل کارفرما به پرداخت دستمزد کم و پذیرش آن از سمت زنان دانست. حتی در همین بخش هم باز شاهد یک شکاف جنسیتی هستیم؛ به طوری که در بخش خدمات، زنان هنوز در بخش‌هایی که به طور سنتی با نقش‌های جنسیتی آنان به خصوص در زمینه خدمات اجتماعی و شخصی مرتبط هستند، تمرکز دارند درحالی که مشاغل با دستمزد بهتر در بخش خدمات مالی و تجاری همچنین معاملات ملکی در کنترل مردان است. هرچند تفکیک جنسیتی مشاغل درحال تغییر است ولی این تغییر به کندی صورت می‌گیرد و هنوز مشاغلی از قبیل مراقبت و کار در خانه متعلق به زنان است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال 1392 از جمعیت شاغل 10ساله و بیشتر 20.1درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط، 15.9درصد را کارگران ساده و 15.2درصد را کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری تشکیل داده‌اند که این نسبت‌ها در جامعه مزبور برای زنان به ترتیب 19.9درصد، 6.4 درصد، 19.7درصد بوده است.

نرخ اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد جمعیت فعال اقتصادی دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده در سال 92، 0.8درصد جمعیت فعال اقتصادی 10ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این شاخص در بین زنان 3.8درصد بوده است.

براساس این گزارش، سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی در سال 91، 25.2درصد، در بخش صنعت 25.4درصد و در بخش خدمات 49.4درصد بوده که این میزان در سال 92 به 23.4درصد در بخش کشاورزی، 25درصد در بخش صنعت و 51.6 درصد در بخش خدمات رسیده و نشان‌دهنده کاهش 1.8درصدی سهم زنان در بخش کشاورزی و کاهش 0.4درصدی در بخش صنعت و افزایش 2.2درصدی سهم زنان در بخش خدمات است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران