انتظارات از سند استراتژی توسعه صنعتی

۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

- این سند باید مشخص کند که اولویت‌های توسعه صنعتی کشور کدام است و کشور به چه صنایعی روی آورد. این مهم از طریق ارایه عملکرد رشته‌های مختلف صنعتی و نیز بنگاه‌های کلیدی و موفق دولتی و خصوصی امکان‌پذیر است که در اسناد پشتیبان استراتژی توسعه صنعتی باید چنین داده‌هایی ارایه شود.

- در استراتژی صنعتی کشور ‌باید نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد مشخص شود. اینکه آیا دولت قرار است سیاست‌گذار یا تصدیگرا باشد و تعامل آن با بخش خصوصی چگونه است و... .

موارد فوق به‌عنوان برخی ویژگی‌های لازم و ضروری یک سند استراتژی توسعه صنعتی مطلوب در قالب یک متدلوژی مشخص از طریق مشارکت تمامی ذی‌نفعان در قالب سازماندهی مشخص باید تهیه و تدارک شود. امید است سندی که قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شود واجد چنین ویژگی‌ها و پاسخگوی چنین مطالباتی باشد و تحولات اقتصادی و صنعتی کشور بتواند حول این متن راهبردی حرکت هدفدار و مشخص خود را در فرمی نوین آغاز کند با این توضیح بدیهی که البته هیچ متنی، متن نهایی نیست و می‌توان متناسب با تغییر وضعیت‌ها و گرفتن بازخوردها آن را اصلاح کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران