شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 14480 | |

با وجود کاهش نرخ تورم ایران به نصف، جایگاه ایران از این نظر در منطقه بهبود پیدا نکرده و ایران همچنان دومین نرخ بالای تورم را در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۴ داشته است. به گزارش تسنیم آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد با وجود موفقیت دولت ایران در مقابله با تورم و کاهش نرخ تورم به کمتر از نصف در سال 2014 جایگاه ایران از این نظر در منطقه بهبود پیدا نکرده است.

ایران با تورم 34.7درصدی در سال 2013 جایگاه دوم منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی را از این نظر به‌خود اختصاص داده بود و در سال 2014 نیز با وجود تورم 15.81درصدی همچنان در این جایگاه باقی مانده است. سودان که در سال 2013 با تورم 36.5درصدی در جایگاه نخست منطقه قرار گرفته بود در سال 2014 با تورم 36.91درصدی نیز جایگاه نخست را به‌خود اختصاص داده است. مصر با تورم 10.14‌درصدی سومین کشور منطقه از نظر میزان تورم در سال 2014 شناخته شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران