شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 14478 | |

«تعادل» از تصویب تحقیق و تفحص مجلس درمورد سهام عدالت گزارش می‌دهد

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اهمیت تحقیق و تفحص درخصوص سهام عدالت اشاره کرد و گفت: به‌علت ابعاد و تاثیرات مهم این سهام در اقتصاد کشور باید ازسوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

محمدحسین میرمحمدی، نایب‌رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به موافقت نمایندگان مجلس برای تصویب تحقیق و تفحص از سهام عدالت گفت: باتوجه به مشکلات ایجاد شده درمورد این موضوع، ‌نمایندگان تصمیم گرفتند درخصوص چگونگی مدیریت، میزان سوددهی و شرایط واگذاری سهام عدالت تحقیق کنند

تحقیق و تفحص درخصوص سهام عدالت، موضوعی است که بارها در مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری شده اما تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است، این‌بار بهارستانی‌ها موافقت کردند تا عدم شفافیت در واگذاری، توزیع و پرداخت سهام و... را مورد بررسی قرار دهند تا شاید ابهامات مطرح شده درخصوص چگونگی اجرای این طرح دولت نهم و دهم برطرف شود. در همین خصوص محمدحسین میرمحمدی، نایب‌رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «تعادل» با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس برای تصویب تحقیق و تفحص از سهام عدالت گفت: باتوجه به مشکلات ایجاد شده درمورد این موضوع، ‌نمایندگان تصمیم گرفتند درخصوص چگونگی مدیریت، میزان سوددهی و شرایط واگذاری سهام عدالت تحقیق کنند.

میرمحمدی افزود: بلاتکلیفی‌های ایجاد شده درمورد سهام عدالت، نمایندگان را بر آن داشت جلساتی را برای بررسی این سهام در مجلس برگزار کنند درنهایت این موضوع با موافقت اکثریت نمایندگان تصویب شد. وی ادامه داد: مردم به‌عنوان سهامداران اصلی سهام عدالت تاکنون هیچ‌گونه گزارشی درخصوص واگذاری‌ها و سودهای به‌دست آمده، دریافت نکرده‌اند که این موضوع نیاز به تحقیق و تفحص درخصوص سهام عدالت را دوچندان می‌کند.


این تفحص ماهیت پیشگیری و کشف تخلف دارد

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «تعادل» به اهمیت تحقیق و تفحص درخصوص سهام عدالت اشاره کرد و گفت: به‌علت ابعاد و تاثیرات مهم این سهام در اقتصاد کشور باید ازسوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

پورابراهیمی افزود: سهام عدالت از دو بعد حایزاهمیت است، یکی وجه اجتماعی آن است زیرا 45میلیون نفر از مردم ایران تحت پوشش این سهام قرار دارند که در این مدت توضیحی در زمینه خاصیت و عملکرد اصلی این برگه‌ها دراختیار آنها قرار نگرفته است.

وی اظهار کرد: تاکنون توضیح قانع‌کننده‌یی درخصوص مالکیت سهام عدالت به مردم ارایه نشده که امیدواریم با بررسی این موضوع در مجلس، اطلاعات دقیقی دراختیار مردم

قرار گیرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به جنبه دوم اهمیت سهام عدالت پرداخت و عنوان کرد: مباحث اقتصادی مطرح شده در این زمینه بسیار مهم است، درحال حاضر حدود 60شرکت بزرگ در این خصوص فعالیت می‌کنند که ارزش سهام واگذار شده به آنها حدود 96هزارمیلیارد تومان است.

پورابراهیمی افزود: هیچ گونه ارتباطی میان مالکین واقعی این سهام یعنی مردم و این شرکت‌ها و نوع اداره آنها وجود ندارد.

وی بااشاره به اینکه بر اداره این شرکت‌ها هیچ گونه نظارتی از سوی مردم و دولت صورت نمی‌گیرد، گفت: این شرکت‌ها دراغلب موارد به صورت شبکه‌یی اداره می‌شوند وپاسخگونیستند.

این نماینده مجلس درادامه به جلسات مختلف مجلس درخصوص سهام عدالت اشاره کردوگفت: باتوجه به اهمیت بعد اقتصادی و اجتماعی سهام عدالت و اثرات نامطلوبی که در بخش اقتصادی به دنبال داشته است نمایندگان تصمیم گرفتند که دراین خصوص دست به تحقیق بزنند. پورابراهیمی اظهارکرد: طی هفته آتی کمیته‌یی از نمایندگان برای بررسی این موضوع تشکیل می‌شود و امید می‌رود تفحص درخصوص سهام عدالت از اواخر سال جاری آغاز شود. این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس تلاش می‌کند تا درخصوص واگذاری‌ها، ‌سودها و... سهام عدالت شفاف‌سازی کند و نتیجه این تحقیقات را دراختیار مردم قرار دهد.

وی در پایان افزود: براساس برنامه قرار است تحقیق و تفحص از سهام عدالت هم ماهیت پیشگیری و هم جنبه کشف تخلف داشته باشد.


نظارت بر سهام عدالت باید سالانه باشد

کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) در گفت‌و‌گو با «تعادل» با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص ازسوی مجلس گفت: باوجود آنکه سهام عدالت جهت‌گیری‌های خاصی را دنبال می‌کرد و برای گروه خاصی هدفگیری شده بود اما اجرای آن تاکنون با مشکلات و موانعی روبه‌رو بوده است.

ندری برخی پرسش‌های پیرامون سهام عدالت را چنین اعلام کرد: آیا این سهام دراختیار گروه هدف قرار گرفته است و آیا این افراد از سود سهام بهره‌مند شده‌اند؟ سود این سهام به چه کسانی تعلق گرفته است؟ به چه کسانی باید تعلق می‌گرفت که سودی به آنها پرداخت نشده و چه افرادی مشمول این سهام نمی‌شدند اما از عواید آن استفاده کرده‌اند؟

وی ادامه داد: بحث دیگری که درخصوص سهام عدالت باید مشخص شود، شرکت‌های مشمول سهام عدالت است که باید تعیین شود رابطه سود و درآمد این شرکت‌ها و سهام عدالت چگونه است؟ باتوجه به اینکه تاکنون تنها 80هزار تومان سود سهام به سهامداران پرداخت شده است؛ این سوال مطرح می‌شود که مابقی سود سهامداران به کجا واریز شده است و چرا تاکنون به آنها پرداخت نشده است؟

این استاد دانشگاه اظهار کرد: باتوجه به آنکه براساس دستورالعمل تعریف شده سهام عدالت، سهامدار نیز باید میزانی را سالانه پرداخت می‌کرد و براساس برنامه قرار بود این میزان از سود سهامدار کسر شود سوال این است که آیا این اقدام صورت گرفته است؟

ندری به عدم ارایه گزارش درخصوص عملکرد کارگزاران سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ‌مردم مالک بخش عظیمی از شرکت‌ها هستند که درخصوص سهام عدالت فعالیت می‌کنند اما تاکنون گزارشی از عملکرد این شرکت‌ها و چگونگی نظارت بر آنها ارایه نشده است.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که سودهای ارایه نشده به‌نفع چه کسانی پرداخت نشده است تا از این طریق حقوق مردم استیفا شود.


تحقیق و تفحص، حق مجلس است

این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: نفس تحقیق و تفحص حق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان آن نیز به‌عنوان نمایندگان مردم وظیفه نظارت بر چگونگی عملکرد سهام عدالت را دارند.

ندری گفت: این تحقیق و تفحص باید به‌صورت دایمی انجام شود، نمایندگان مجلس باید سالانه بیلان فعالیت‌های این شرکت‌ها را بررسی کرده و میزان سودآوری آنها را مشخص کنند و گزارشی را از عملکرد آنها دراختیار رسانه‌های عمومی قرار دهند.

وی پیگیری درخصوص چگونگی واگذاری سهام عدالت را حق مردم دانست و گفت: تاکنون گزارشی درخصوص نحوه عملکرد شرکت‌های سهام عدالت منتشر نشده و این حق مردم است که از چگونگی اداره این شرکت‌ها و سوددهی آن آگاه شوند. این استاد دانشگاه در پایان افزود: اگرچه نتیجه نهایی این تحقیق و تفحص هنوز مشخص نیست اما تجربه ثابت کرده که تاکنون تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته ازسوی مجلس نتوانسته دگرگونی خاصی را در حوزه مربوطه ایجاد کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران