شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 1215 | |

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: درحوزه بازنشستگی به دلیل برهم خوردن تعادل مالی بنگاه‌ها، دولت 25 هزار میلیارد تومان معادل 14درصد بودجه کل کشور را به عنوان کمک زیان به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شد. به گزارش مهر، محمود عسگری‌آزاد در جشنواره شهید‌رجایی که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در یک‌سال گذشته گفت: نظام اداری به عنوان زیرساخت کشور دارای چالش‌هایی است که برای افزایش موفقیت دولتی نیازمند رفع آن هستیم. عسگری‌آزاد با اشاره به برخی آمارها در دستگاه‌های اجرایی گفت: در حوزه منابع انسانی 2 هزار و 365 دستگاه، 149 واحد عملیاتی، 97هزار واحد سازمانی و 442 مدیر واحد اداری مسوولیت واحدهای سازمانی را برعهده دارند. وی گفت: 3 میلیون و 985 حقوق بگیر و 4 میلیون و 490 بازنشسته تامین اجتماعی از دولت حقوق می‌گیرند. عسگری‌آزاد گفت: نسبت بودجه جاری کشور به بودجه عمومی 80 درصد و بودجه کل کشور به تولید ناخالص 92 درصد است که این، گستردگی دولت را نشان می‌دهد. وی گفت: درحوزه بازنشستگی به دلیل بر هم خوردن تعادل مالی بنگاه‌ها 25هزار میلیارد تومان معادل 14درصد بودجه کل کشور به عنوان کمک زیان از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران