شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11109 | |

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی طبق قانون از پرداخت مالیات معاف نیست، گفت: مالیات ۱۰هزارمیلیارد تومانی صندوق براساس سود فعالیت‌های اقتصادی است. علی عسکری در مورد اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی به فارس، افزود: این صندوق یک صندوق تجاری مانند دیگر بخش‌ها بوده که فعالیت اقتصادی می‌کند و اگر سودی داشته باشد، در چارچوب قانون مشمول مالیات است. وی تاکید کرد: درصورتی که ارز صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شود، مانند همه بخش‌های مالی اقتصاد که فعالیت دارند، مشمول مالیات می‌شود. وی با بیان اینکه 10هزارمیلیارد تومان مالیات براساس برگ تشخیص سال 91 است و صندوق توسعه ملی باید برای سال 92 نیز اظهارنامه و ترازنامه ارایه کند تا میزان مالیات صندوق مشخص شود. رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: صندوق توسعه ملی سال 92 تسعیر ارز نداشته و این موضوع در سال 91 انجام شده است.

عسکری در پاسخ به این سوال که مسوولان صندوق معتقدند، روی مبانی اخذ مالیات با مسوولان سازمان امور مالیاتی اختلاف‌نظر دارند، تصریح کرد: مباحث مالیاتی کاملاً حقوقی و قانونی است و در این چارچوب کارها ارزیابی و مالیات اخذ شود، درحال حاضر صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف نیست.

وی ادامه داد: اگر صندوق توسعه ملی طبق قانون از مالیات معاف باشد، هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و اما اکنون بخشی از این مالیات، سود ناشی از فعالیت‌ اقتصادی صندوق و بخش دیگر مربوط به تسعیر نرخ ارز است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران