شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 22109 | |

در این برهه زمانی از تولد روزنامه‌های حرفه‌یی در حوزه اقتصاد باید استقبال کرد و از این جهت تلاش روزنامه تعادل هم در عمر کوتاه یک‌ساله خود برای جلب مخاطب مایه مسرت و خوشحالی است. البته برای ارتقای رتبه و جایگاه این روزنامه در میان دیگر روزنامه‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود برای ارتباط با جامعه اقتصاددانان خود را تقویت کند. بدین طریق «تعادل» خواهد توانست با استفاده از همکاری این فعالان و اقتصاددانان گزارش‌ها و مقاله‌ها را با پشتوانه علمی منتشر کرده و توفیق بیشتری کسب کند. با توجه به اینکه مخاطبان حوزه اقتصاد از سطح آگاهی خوبی برخوردار بوده و سیاست‌زده نیستند، روزنامه‌یی که بتواند در چنین مسیری حرکت کند در جذب مخاطبان این گروه موفق خواهد بود. امید می‌رود روزنامه اقتصادی تعادل که اکنون در حوزه اقتصاد فعالیت خوبی دارد با ادامه روند فعلی بنیه کارشناسی خود را تقویت کند. اکنون مشی کلی روزنامه تعادل پوشش دادن صدای بخش خصوصی و تخصیص یک تریبون به آنها است اما برای اینکه بتواند نقش اول را در این زمینه ایفا کند باید ارتباط هر چه بیشتری با نمایندگان این بخش برقرار کرده و روابط خود را تقویت کند. «تعادل» باید دولت را در این زمینه مخاطب قرار داده و اهداف بخش خصوصی را به بدنه دولتی منعکس و منتقل کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران