شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مهر|

رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران اظهار کرد: عفونت‌های مقاوم به داروها که منجر به مرگ بیمار می‌شود خیلی بالاست و عفونت‌هایی که منجر به مرگ بیمار می‌شود، بیداد می‌کند. مینو محرز با بیان اینکه هیات موسس و هسته اولیه انجمن علمی کنترل و پیشگیری از عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های پزشکی مشخص و به وزارت بهداشت برای تصویب ارائه شده است، گفت: پیشگیری از عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های پزشکی مساله بسیار مهمی است که در صورت رعایت نکردن هزینه‌های درمانی بسیاری به مردم و دولت تحمیل می‌شود. رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران، موسسان این انجمن را متخصصان بیماری‌های عفونی، متخصصان آزمایشگاهی و پرستاران فعال در این عرصه خواند و گفت: در عرصه تجهیزات بخشی مانند دستکش، عینک و ماسک ازجمله موارد مصرفی هستند که موجود است ولی در عرصه سیستم CSR افراد کافی نبوده و دانش کافی نداریم. محرز با تاکید به اینکه طبق برآورد ما در سطح ایران در عرصه تجهیزات CSR نیاز بسیاری به تغییرات داریم و متاسفانه ما هنوز در این عرصه دچار عقب‌ماندگی هستیم، ادامه داد: امیدواریم بعد از آگاهی‌رسانی، وزارت بهداشت با محوریت گایدلاین‌های ارائه شده توسط این انجمن نیز پروتکلی در راستای به روز کردن و استاندارد کردن ضد عفونی وسایل (CSR) ارائه کند. وی با بیان اینکه آمار دقیقی در عرصه عفونت‌های بیمارستانی نداریم ولی وضعیتمان در ICU‌ها اصلا خوب نیست، گفت: طبق گفته‌های متخصصان عفونی، عفونت‌های مقاوم به داروها که منجر به مرگ بیمار می‌شود خیلی بالاست و عفونت‌هایی که منجر به مرگ بیمار می‌شود، بیداد می‌کند. رییس مرکز تحقیقات ایدز تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در بیماران بستری در ICU که بیشتر از کاتترها استفاده می‌شود، عفونت‌های قارچی هستند که بی‌توجهی به این موارد باعث می‌شود که عفونت‌های قارچی نیز وارد عفونت‌های بیمارستانی شود که لازمه توجه به این موارد تجهیز آزمایشگاه‌ها به تکنولوژی‌های جدید است که متاسفانه آزمایشگاه‌هایمان نیز خیلی ضعیف هستند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران