شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29425 | |

ایسنا

در سه ماهه اول سال جاری به 14میلیون و 852 هزار و 854 نسخه مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد توسط سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شده است. براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی از مجموع نسخ رسیدگی شده در این بخش 6 میلیون و 440هزار و 34مورد مربوط به پزشکان متخصص بوده که معادل 43.4درصد مجموع نسخ رسیدگی شده را تشکیل می‌دهد. همچنین از مجموع نسخ رسیدگی شده مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد 8 میلیون و 17هزار و 340مورد متعلق به پزشکان عمومی (معادل 54/0درصد) بوده است. براساس این گزارش 395هزار و 480 نسخه رسیدگی شده در همین دوره مربوط به دندانپزشکان بوده که معادل 2/7درصد از مجموع نسخ رسیدگی شده در این بخش است. گفتنی است، سازمان تامین اجتماعی تا پایان خرداد سال جاری با 24هزار و 807 پزشک و دندانپزشک مستقل طرف قرارداد بوده و از آنها خرید خدمت انجام داده است.

همچنین در مدت یادشده تعداد 5528 مرکز درمانی و 15هزار و 716مرکز پاراکلینیکی طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی بوده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران