شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24670 | |

ایسنا|

درحالی که تولید گندم در کشور به بیش از 20میلیارد

مترمکعب آب در سال نیاز دارد به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بیش از دو برابری بهره‌وری این محصول که در برنامه سال‌های آتی این وزارتخانه قرار دارد، می‌تواند بالغ بر 10میلیارد متر مکعب آب در هر سال صرفه‌جویی داشته باشد.

عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از هر متر مکعب آب 500گرم گندم به دست می‌آید، گفت: باید در راستای حل مشکل بحران آب و افزایش بهره‌وری این محصول تولید گندم به ازای یک متر مکعب آب را به 1200گرم برسانیم تا مشکل تولید گندم نیز در این راستا حل شود. وی افزود: در راستای حرکت به سمت کشاورزی پایدار 600هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی در کشور نیز کاهش پیدا می‌کند. با توجه به تولید سالانه بیش از 10میلیون تنی گندم در کشور می‌توان گفت اگر این استراتژی وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شود و به ازای مصرف هر متر مکعب آب 1200گرم گندم تولید شود، می‌توان امیدوار بود که بالغ بر 10میلیارد متر مکعب آب در هر سال تنها از طریق افزایش بهره‌وری تولید گندم در کشور صرفه‌جویی شده است. چراکه سالانه برای تولید بالغ بر 10میلیون تن گندم که دولت در سال گذشته 6.7میلیون تن آن را خریداری و پیش‌بینی کرد امسال میزان خرید تضمینی این محصول استراتژیک از کشاورزان به 8 میلیون تن می‌رسد بیش از 20میلیارد

مترمکعب آب مصرف می‌کند و اگر بتواند بهره‌وری این محصول را تا 1.2کیلوگرم به ازای مصرف هر متر مکعب آب افزایش دهد و صرفه‌جویی آب در زمینه تولید گندم به بیش از 140درصد برسد، می‌توان امیدوار بود سالانه بالغ بر 10میلیارد متر مکعب آب کمتر برای تولید گندم مصرف کرده‌ایم. البته وزارت جهاد کشاورزی از حدود دو سال گذشته برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید محصولات بخش‌های مختلف کشاورزی عزم خود را جزم کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران