شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایسنا

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: واقعیت آن است که هر داروی قاچاقی که بیش از 5درصد در بازار وجود داشته باشد از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شود چراکه مبادی غیررسمی کشش واردات بیش از 5درصد کالای قاچاق را ندارد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه بسته نظارتی از بسته‌های خدماتی مهم طرح تحول سلامت است لذا سازمان غذا و دارو باید کنترل و نظارت خود را بر اجرای طرح مذکور و به‌تبع آن جلوگیری از تجویز داروهای خارج از لیست دارویی کشور افزایش دهند. رسول خضری با بیان اینکه مباحثی از قبیل تعرفه‌ها و زیرمیزی در جلسه اخیر فراکسیون تولید و اشتغال با وزیر بهداشت مورد بررسی قرار گرفت، گفت: پدیده زیرمیزی، توریسم درمانی، فضای کسب‌و‌کار، ارزش نسبی خدمات و تخصیص اعتبارات بیمه‌یی ازجمله مواردی بوده که در این جلسه موردبررسی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه متاسفانه طی سال93، 7درصد از اعتبارات مربوط به بیمه‌ها تخصیص پیدا نکرد، گفت: این مساله موجب می‌شود به بیمه‌ها فشار وارد شود و اگر بیمه‌ها نقدینگی و اعتبارات لازم را نداشته باشند و نتوانند به تعهدات خود عمل کنند عملا به مجموعه حوزه نظام سلامت و درنهایت به مردم فشار وارد می‌شود. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تعداد بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت رقم قابل‌توجهی است، گفت: این میزان پوشش‌دهی می‌طلبد اعتباراتی که درنظر گرفته شده به‌طور کامل تخصیص یابد و اگر تخصیص 100درصدی وجود نداشته باشد کارها با مشکل پیش می‌رود. وی درباره نظارت نظام پزشکی در بحث زیرمیزی‌ها گفت: وزارت بهداشت بخشی از کارها را برون‌سپاری کرده و نظام پزشکی نیز درمورد بحث زیرمیزی پیگیر کارهاست و اگر خوب عمل نکنند این قسمت از نظارت از آنها گرفته می‌شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تجویز نسخه ۶۰۰میلیونی برخی پزشکان، از حذف مافیای دارویی در پی تصویب طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از لیست دارویی کشور خبر داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران