شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20893 | |

تسنیم

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اینکه برای سونوگرافی توسط متخصصان زنان و زایمان هیچ‌گونه تعرفه‌یی وجود ندارد، گفت: بنابراین متخصصان زنان برای انجام سونوگرافی هیچ مبلغ اضافی جز حق ویزیت نباید دریافت کنند.

محمدآقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت درباره معضلات و مشکلات سونوگرافی‌های نابجا که متخصصان زنان و زایمان بر مردم تحمیل می‌کنند و برای این سونوگرافی‌های بی‌رویه نیز باید هزینه‌های زیادی پرداخته شود، گفت: این‌گونه مسایل، مباحث فنی پزشکی است که باید از حوزه مربوطه پیگیری شود. بنابراین متخصصان زنان و زایمان می‌توانند سونوگرافی انجام دهند ولی در قالب مقررات مربوطه؛ یعنی نمی‌توانند نتایج سونوگرافی را به پزشکان دیگر گزارش دهند، زیرا سونوگرافی برای این متخصصان به عنوان یک ابزار کم تشخیصی قابل استفاده است.

آقاجانی ادامه داد: به هر حال یک پزشک ابزارهای بالینی متعددی را برای تشخیص استفاده می‌کند، مانند گوشی معاینات؛ بنابراین سونوگرافی نیز به عنوان ابزار کمک تشخیصی در برخی رشته‌ها، مانند متخصصان زنان و زایمان به‌کار گرفته می‌شود، ولی متفاوت از کاری است که رادیولوژیست‌ها انجام می‌دهند، زیرا آنها می‌توانند به صورت رسمی برای دیگر پزشکان نیز گزارش کنند، ولی در حوزه افراد غیررادیولوژیست، خدمات سونوگرافی فقط برای تکمیل ابزار تشخیصی آن پزشکان است و باید برای خود بیمار استفاده شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران