شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16843 | |

رییس انجمن داروسازان ایران انتقاد کرد

مهر|

رییس انجمن داروسازان ایران، نسبت به برخی تصمیم‌گیری‌های وزارت بهداشت بدون مشورت و نظرخواهی انجمن‌های صنفی و پزشکی، انتقاد کرد. دکتر رهبر مژدهی‌آذر، به موضوع تغییر برخی از آیین‌نامه‌های تاسیس داروخانه‌ها اشاره کرد و افزود: متاسفانه اخیرا، یکی از آیین‌نامه‌های مربوط به تاسیس داروخانه‌ها، بدون اینکه نظر انجمن داروسازان را بخواهند، تغییر

کرده است.

وی بااشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر تعامل با انجمن‌های علمی و پزشکی و صنفی، تاکید کرد: ما انتظار داشتیم که وزارت بهداشت در تصمیم‌گیری‌ها راجع به داروسازان، انجمن مربوطه را شرکت دهد.

مژدهی‌آذر با عنوان این مطلب که تغییرات سلیقه‌یی موجب افزایش تخلفات می‌شود، اظهار داشت: تغییراتی که بعضا در روند اداره و نظارت بر داروخانه‌ها شاهد هستیم، باعث نابسامانی در داروخانه‌داری شده است. به‌طوری که نارضایتی همکاران داروساز نیز زیاد

شده است.

رییس انجمن داروسازان ایران با طرح این موضوع که تاسیس داروخانه نمی‌تواند راهکار مناسبی برای اشتغال داروسازان بیکار باشد، افزود: براساس آنچه از کشورهای پیشرفته دنیا الگو‌برداری کرده‌ایم، هر ۶هزارنفر جمعیت در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ کشور، یک داروخانه باید تاسیس شود. وی درهمین زمینه ادامه داد: حالا در شهری مثل تهران که ۶میلیون جمعیت دارد باید ۱۰۰۰ تا داروخانه باشد که این روند تغییر کرده است. براساس ۴۵۰۰نفر جمعیت، یک داروخانه درنظر گرفته شده که ۱۵۰۰ داروخانه می‌شود.

مژدهی‌آذر با انتقاد از اینکه برای تغییر آیین‌نامه تاسیس داروخانه، وضع اقتصادی داروخانه‌ها را بررسی نکرده‌اند، گفت: آمارهای کارشناسی شده نشان می‌دهد که هزینه‌های داروخانه‌داری به‌سختی جبران می‌شود. به خصوص اینکه داروخانه‌داری با سایر مشاغل فرق می‌کند.

رییس انجمن داروسازان ایران بااشاره به تعرفه ۱۶۰۰تومانی نسخ دارویی، اظهار داشت: علم داروسازان بیشتر از این اعداد و ارقام می‌ارزد.

وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت داروسازان را از اهدافشان دور می‌کند، گفت: تصمیماتی که بدون نظر انجمن داروسازان گرفته می‌شود، می‌تواند جامعه داروسازی را دچار مشکل کند.

مژدهی‌آذر به موضوع داروخانه‌های اجاره‌یی اشاره کرد و افزود: افراد سرمایه‌داری هستند که داروخانه‌ها را در دست گرفته‌اند و در خفا کار می‌کنند. درحالی که هزینه‌های داروخانه‌داری به زحمت تامین می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران