شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16423 | |

ایرنا

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: آموزش پرستاری کشور با انجام آموزش‌های مهارتی و رفتاری و توسعه دوره‌های منتج به حضور پرستار در جامعه، طی دهه آینده اثربخش می‌شود.

محمد میرزابیگی گفت: لازم است در دهه آینده، سند عرضه و تقاضای نیروی پرستار تدوین شده تا معضل کمبود پرستار یک‌بار برای همیشه با این سند، برطرف شود. وی خاطرنشان کرد: در دهه سال‌های بین 73 تا 83، تحصیلات تکمیلی پرستاری در کشور روند توسعه به خود گرفت و فرآیند پایه‌گذاری حرفه‌یی‌شدن را طی کردیم. وی ادامه داد: در دهه سال‌های 83 تا 93، معاونت پرستاری در وزارت بهداشت تشکیل شده و قوانینی در حوزه پرستاری به تصویب مجلس رسید و برای دهه آینده نیز به ادامه حرفه‌یی‌شدن حوزه پرستاری در کشور نیاز داریم. معاون وزیر بهداشت گفت: مربیان حوزه‌های پرونده الکترونیک سلامت و تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) باید پیشاپیش تربیت شده و این رشته‌ها در مقطع دانشگاهی راه‌اندازی شوند.

میرزابیگی افزود: در دهه آینده به پرستاران جامع‌نگر، جامعه‌محور، بالین‌محور و با رویکرد پیشگیری و بازتوانی نیاز است؛ همچنین طی 10سال آینده باید زیرساخت‌ها برای رسیدگی به بیماری سالمندان مهیا شود زیرا طی سال‌های آینده با پدیده سالمندی در کشور مواجه خواهیم بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران