شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون درمان وزیر بهداشت:

فارس

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: قرارداد بیمه‌های تکمیلی براساس تعرفه‌های مصوب امسال در بخش دولتی و خصوصی خواهد بود اما تاخیری که برخی بیمه‌های تجاری با بیمارستان‌ها داشته‌اند می‌تواند مشکلاتی را برای طرح تحول نظام سلامت ایجاد کند.

محمد آقاجانی در رابطه با پوشش بیمه‌های تکمیلی و عقد قرارداد با بیمارستان‌ها گفت: بیمه‌های تکمیلی با تاخیر، عقد قراردادهایشان را با بیمارستان‌های خصوصی آغار کردند. وی افزود: به همین منظور تفاهمنامه‌یی بین سندیکای بیمه‌های تکمیلی و وزارت بهداشت منعقد شد که براساس آن بیمارستان‌های دولتی‌، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمه‌های تکمیلی موظف شدند که چتر حمایت از بیماران خود را افزایش دهند.

آقاجانی ادامه داد: علاوه بر بیمارستان‌های دولتی که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند با بیمه‌های تکمیلی درمان نیز طرف قرارداد می‌شوند و این امر، چتر حفاظتی از مردم را در مقابل هزینه‌های درمان افزایش می‌دهد. معاون درمان وزیر بهداشت گفت: برای عقد قرارداد بیمه‌ها با بیمارستان‌های خصوصی نیز پیگیری‌های مکرر نیز انجام شده و اخیرا جلسه‌یی با حضور نماینده وزارت بهداشت، رییس بیمه مرکزی ایران و مدیران عامل شرکت‌ بیمه تجاری برگزار شد تا روند قراردادها تسهیل و تسریع شود.

آقاجانی تصریح کرد: قرارداد بیمه‌ها براساس تعرفه‌های مصوب امسال در بخش دولتی و خصوصی خواهد بود به‌طوری که با بیمارستان‌های دولتی با نرخ دولتی و با بیمارستان‌های خصوصی با نرخ خصوصی براساس مصوبه هیات‌وزیران قرارداد خواهند بست.

وی گفت: تاخیری که برخی شرکت‌های بیمه‌های تجاری با بیمارستان‌ها دراین زمینه داشته‌اند، می‌تواند مشکلاتی را برای طرح تحول نظام سلامت ایجاد کند.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: تقاضای ما این است که به‌زودی تمام قراردادها منعقد شود هم‌اکنون تعدادی در تهران و سایر شهرستان‌ها قراردادها را بسته‌اند اما پوشش کامل آنها با تمام بیمارستان‌های خصوصی درجهت حفاظت مالی از بیماران ضروری است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران