شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16085 | |

رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور:

تعادل

رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور، نتایج طرح تحول سلامت را اعلام کرد و از نارضایتی 91درصدی پرستاران و نیز 47درصدی پزشکان تحت‌پوشش وزارت بهداشت از درآمدشان خبر داد. به گزارش ایرنا، دکتر سیدرضا مجدزاده گفت: براساس مطالعات پاییز موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور، 53درصد پزشکان تحت‌پوشش وزارت بهداشت، 51‌درصد سایر پزشکان و 9درصد پرستاران از درآمد خود راضی بوده‌اند.

وی افزود: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در تابستان امسال 73درصد بیماران از خدمات بستری رضایت کامل تا نسبی داشته‌اند. این درحالی است که سطح رضایت بیماران از خدمات بستری بیمارستان در پاییز امسال به 88درصد رسیده است.

رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور در عین حال بیشترین نارضایتی مردم با فراوانی آماری 60درصدی را از مدیریت بیمارستان عنوان کرد.

وی گفت: رضایتمندی از خدمات محیط فیزیکی مرکز درمانی در تیر امسال فقط 11درصد بود این درحالی است که این میزان رضایت در پاییز امسال به 86درصد رسید، ضمن اینکه میزان رضایت از فرانشیزهای درمانی از 72درصد در تیر، به 92درصد در پاییز امسال، رسیده است. رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور خاطرنشان کرد: میزان ارجاع مردم به بیرون از محیط بیمارستان برای انجام آزمایش و تهیه دارو با اجرای طرح تحول سلامت کاهش یافته اما هنگامی می‌تواند به صفر برسد که نظارت‌ها تقویت شود. به گفته مجدزاده، در تابستان 9.8درصد بیماران و در پاییز امسال 4.1درصد بیماران برای انجام آزمایش و تهیه دارو به بیرون بیمارستان ارجاع داده شدند.

وی اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد که میزان تمایل پزشکان به ادامه فعالیت در مناطق محروم درصورت ادامه روند پرداخت‌ها در تابستان 18درصد و در پاییز 36.6درصد بوده است.

مجدزاده ادامه داد: 23درصد پزشکان در هر دو مطالعه تابستان و پاییز گفته‌اند که به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی حاضر به باقی ماندن در محل خدمت مناطق محروم نیستند که البته شمار افرادی که هنوز در این باره تصمیم نگرفته بودند از 18.5درصد در تابستان به 5.8درصد کاهش یافت.

وی اضافه کرد: همچنین طبق مطالعه پاییز امسال، 65درصد پرستاران تحت‌پوشش وزارت بهداشت، 81درصد سایر پرستاران، 76درصد پزشکان تحت‌پوشش وزارت بهداشت و 75درصد سایر پزشکان با ادامه اجرای طرح تحول سلامت موافق بوده‌اند. رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور با تاکید بر اینکه عدالت مهم‌ترین موضوع سلامت است، گفت: نتایج مطالعات انجام شده در پاییز امسال نشان می‌دهد که هیچ کدام از 200بیمار تحت مطالعه، خارج از صورتحساب بیمارستان پرداخت نکرده‌اند اما نمی‌توان گفت که پرداخت‌های غیررسمی صفر شده است. مجدزاده تصریح کرد: براساس مطالعات، میانگین پرداختی مردم از جیب در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل در مناطق شهری و روستایی، بیش از 25درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: همچنین درصد خانوارهایی که دچار هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت می‌شوند به‌طور کامل کاهش پیدا کرده که نتایج آن بعدا اعلام می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران