شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایرنا

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: پزشکان عمومی تنها گروه جامعه پزشکی هستند که در خط نخست همه حوزه‌های سلامت، خدمت ارایه می‌دهند اما درصد کل پرداختی‌های نظام سلامت به آنان، فقط 7درصد است.

دکتر داریوش طاهرخانی درخصوص افزایش تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی که مبنای پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر است، اظهار داشت: با ثابت نگاه داشتن پرداختی مردم، درصد پرداختی بیمه‌ها به پزشکان عمومی افزایش می‌یافت اما نمایندگان بیمه‌های پایه کشور در شورای عالی بیمه با عنوان این مطلب که منابع‌شان پاسخگوی افزایش پرداخت به پزشکان عمومی نیست، مانع تصویب موضوع در شورای عالی شدند.

وی افزود: شورای عالی بیمه در مرحله سوم طرح تحول سلامت، توان افزایش پرداخت برای برخی گروه‌های پزشکی را دارد. این درحالی است که بار مالی رشد تعرفه گروه پزشکان عمومی در مقابل بار مالی ناشی از رشد تعرفه‌های مرحله سوم طرح تحول سلامت، رقم بسیار ناچیزی است. طاهرخانی خاطرنشان ساخت: پزشکان عمومی، پیش از آنکه دولت به فکر توزیع مناسب خدمات‌درمانی در سطح کشور بیفتد با چشم‌پوشی از رفاه خود و خانواده‌شان به دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور رفتند. عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور افزود: هرچند بیشترین حجم خدمات سلامت توسط پزشکان عمومی در کشور ارایه می‌شود اما وقتی در تاریخ پزشکی کشور دقیق‌تر شویم، می‌بینیم که همیشه و در ادوار مختلف هیچ حمایت معناداری برای امنیت و ثبات شغلی این افراد ازسوی متولیان امر صورت نگرفته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران