شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایسنا

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع آرد دولتی و آزاد با کیسه‌هایی در رنگ‌های مختلف برای نانوایی‌ها در راستای نظارت بر توزیع آرد یارانه‌یی و جلوگیری از خروج و مصرف این آردها در شبکه آزادپزی خبر داد. علی قنبری اظهار کرد: با اجرای مصوبه اخیر دولت درخصوص آزادپز شدن 20‌درصد از واحدهای نانوایی، نظارت بر توزیع آرد یارانه‌یی برای جلوگیری از خروج و مصرف این آردها در شبکه آزادپزی باید دقیق‌تر و به‌صورت مستمر صورت گیرد. قنبری با بیان اینکه طرح آزادپز شدن 20‌درصد از واحدهای نانوایی کشور براساس مصوبه دولت در حال اجراست، افزود: اگر‌چه اجرای این مصوبه مزایایی از‌جمله رقابتی‌شدن تولید و افزایش کیفیت نان را در پی خواهد داشت اما باتوجه به توزیع دو نرخی آرد برای واحدهای تولیدی نان یارانه‌یی و آزاد، احتمال سوءاستفاده در این زمینه وجود دارد. وی تاکید کرد: مشخص‌شدن کیسه آردهای یارانه‌یی و آزاد با رنگ‌های متفاوت و دقت ناظرین، سبب خواهد شد آرد واحدهای نانوایی یارانه‌یی و آزادپز در شرایط سالم توزیع شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران