شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فارس

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه دستورالعمل عملیاتی‌شدن خرید تضمینی گندم براساس کیفیت تا 10روز دیگر ابلاغ می‌شود، گفت: براساس این طرح گندم کیفی با قیمتی بالاتر از قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود. عباس کشاورز معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: دستورالعمل عملیاتی‌شدن خرید تضمینی گندم براساس هکتولیتر تهیه شده و تا چند روز دیگر ابلاغ می‌شود. وی افزود: براساس این طرح اگر گندم تولیدی توسط کشاورزان از کیفیت بالاتری برخوردار باشد، با قیمت بیشتری نسبت به قیمت تعیین‌شده خرید تضمینی گندم که 1155تومان است، از تولید‌کنندگان خریداری می‌شود. معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت: خرید تضمینی گندم براساس هکتولیتر (وزن هر هزار‌ دانه گندم) و شاخص زنونی است که در آن کیفیت و میزان پروتیین موجود در گندم تولیدی اندازه‌گیری می‌شود. نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری با حدود 10‌درصد افزایش نسبت به سال گذشته از 1050تومان به 1155تومان رسید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران