شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11908 | |


وزیر اسبق جهادکشاورزی تصریح کرد: وقتی بازار روغن‌نباتی بدون مطالعه واگذار شده و انحصاری علیه دولت و مردم شکل گرفته است، قیمت آن با وجود کاهش نرخ‌های جهانی، کاهش نمی‌یابد.

عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز اظهار کرد: تا وقتی انحصار بازار روغن‌نباتی در دست دو سه گروه و شرکت خصوصی است و دولت بدون مطالعه بازار آن را واگذار کرده است مشاهده می‌کنیم که با وجود پایین‌آمدن حدود 20‌درصدی قیمت جهانی انواع روغن خام به‌طور متوسط، هیچ قیمتی در بازار داخل کاهش نیافته است. وی افزود: در شرایط کنونی بیش از 95‌درصد بازار روغن‌نباتی در انحصار دو یا سه شرکت خصوصی است و وقتی چنین انحصاری به‌وجود می‌آید و واردکنندگان روغن خام با یکدیگر هماهنگ هستند و کارتل ضددولتی و ضدمردمی به‌وجود می‌آید. دبیرکل خانه کشاورز تاکید کرد: دولت باید پیش از واگذاری وظایف تصدی‌گری خود در حوزه بازار به بخش خصوصی مطالعه بیشتری کند و اگر تشکلی توانمندی لازم برای تنظیم بازار را ندارد باید آن را توانمند کند که البته در‌حال‌حاضر بخش خصوصی واقعی و توانمند در کشور نداریم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران