شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11544 | |

تسنیم قائم‌مقام وزیربهداشت بااشاره به اینکه ۲۳میلیون ایرانی تحت پوشش پزشک خانواده روستایی هستند، گفت: انجمن پزشکان عمومی در ابتدا از مخالفان اصلی پزشک خانواده بود ولی بیانیه اخیر انجمن بر اجرای پزشک خانواده به‌عنوان یک امر مثبت تاکید دارد. ایرج حریرچی اظهار داشت: پزشک خانواده یکی از طرح‌های کلیدی نظام سلامت است ولی اصل، پوشش جامع و همگانی خدمات سلامت است؛ آنچه در بند ج ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و در ذیل آن به موارد زیر اشاره شده است، برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع، خرید راهبردی خدمات، مراقبت‌های اولیه سلامت، واگذاری‌های امور تصدی‌گری و تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد اشاره شده است. قائم مقام وزیر بهداشت: تصریح کرد: نظام ارجاع بدون نظام اطلاعات الکترونیک یک شوخی است و ساختار شبکه‌ها نیز یکی از ملزومات اجرایی شدن همین طرح است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران