شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11278 | |

فارس رییس انستیتوی تغذیه با بیان اینکه نانوایی‌ها علت استفاده از نمک در نان را کیفیت پایین آرد عنوان می‌کنند، گفت: مصرف جوش شیرین در کشور ۷۰درصد کاهش یافته، اما هنوز در تهران ۵۰درصد نانوایی‌ها جوش شیرین مصرف می‌کنند. مجید حاجی‌فرجی گفت: بحث نمک، شکر و چربی بحث روز سلامت است، چراکه مصرف آنها بیشترین مخاطرات را برای بدن دارد. وی با مهم دانستن بحث غذاهای صنعتی گفت: بدون نظارت بر مصرف نمک در غذاهای صنعتی نمی‌توان در کاهش مصرف نمک موفق شد، البته باید الگوی غذایی نیز تغییر کند. وی در مورد کیفیت نان‌های تولیدشده در نانوایی‌ها گفت: بیش از 20سال است که روی موضوع نان مطالعه می‌شود؛ نانواها مدعی هستند که به علت کیفیت پایین آرد به آن نمک اضافه می‌کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران