شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11276 | |

ایانا براساس مطالعات انجام‌شده، 130تن چای سنواتی شناسایی شده و برای تبدیل شدن به کمپوست، آماده است. معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشورگفت: در راستای تعیین تکلیف چای‌های سنواتی، تاکنون 130تن از این محصول شناسایی شده و آماده تبدیل شدن به کمپوست است.

گودرز خردادپور افزود: چای‌هایی که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، سنواتی محسوب می‌شود که البته باید از لحاظ استاندارد و سایر موارد تحت بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: چای‌های سنواتی باید برای مصارف غیرقابل شرب استفاده شود و حتی یک کیلوگرم از آن نیز راهی بازارهای مصرف نمی‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران