شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8235 | |

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایران گفت: از مجموع 500 تا 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی درکشور در سال جاری 24درصد یعنی بیش از 120هزارمیلیارد تومان مربوط به صنایع کوچک کشور است.

علی تعقلی اظهارکرد: این صندوق به موجب قانون از هشت سال پیش درکشور راه‌اندازی شد و 100درصد دولتی و زیرنظر وزارت صنعت، معدن وتجارت است.

به گزارش ایسنا وی اظهارکرد: از مجموع 500 تا 600 هزارمیلیارد تومان نقدینگی درکشور در سال جاری نیمی از آن مربوط به باز تقسیط‌‌ها و مانده تسهیلات بود و پول جدیدی نیست که دوباره به شبکه برگردد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایران خاطرنشان کرد: از این میزان 32درصد آن مربوط به بخش صنعت بوده که تقریبا 24درصد آن مربوط به صنایع کوچک درکشور است.

تعقلی تصریح کرد: لازم است درکشور توجه بیشتری به صنایع کوچک شود تا تولید و اشتغال رونق بیشتری پیدا کند و اگر با هر 500 تا یک میلیارد تومان برای هر نفر در صنایع بزرگ اشتغال‌زایی ایجاد شود درصنایع کوچک با هر 50 میلیون تومان می‌توان برای هر فرد شغل ایجاد کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون سقف ضمانت برای هر واحد صنعتی کوچک از محل این صندوق یک میلیارد تومان است که در استان محروم کهگیلویه و بویراحمد ۸۵درصد اصل، سود و تسهیلات اعطایی را ضمانتنامه صادرمی‌کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایران با اشاره به توجه ویژه‌یی که در این صندوق به استان‌های محروم شده است، اضافه کرد: در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد به دنبال تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک هستیم و اکنون سقف ضمانت صندوق برای استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی این صندوق تا هشت میلیاردتومان است. تعقلی بیان کرد: درصورت نیاز استان و استقبال متقاضیان این میزان را تا سه برابر افزایش خواهیم داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران