شماره امروز: ۵۴۷

| | |


معدن24 نمایشگاه‌های معدنی باید در قالب یک کنسرسیوم برگزار و از تعدد نمایشگاه‌ها جلوگیری شود. محمد فاطمیان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با معدن24 با بیان این مطلب گفت: با یک برنامه‌ریزی صحیح نمایشگاه‌های معدنی می‌توانند هر ساله با یک متولی واحد ولی در قالب یک کنسرسیوم مشترک برگزار شوند تا به این ترتیب خروجی مناسب و بهینه توسط بازدیدکنندگان و شرکت‌های

غرفه گذار دریافت شود. وی در ادامه افزود: هم‌پوشانی و پراکندگی نمایشگاه‌های معدنی باعث اتلاف وقت برای بازدیدکنندگان خواهد شد و متعاقبا شرکت‌های غرفه‌گذار نیز نخواهند توانست بهره کافی از برگزاری نمایشگاه داشته باشند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران