شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 6301 | |

معاون پژوهش‌ اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد کاهش قیمت جهانی گفت: آن بخشی که می‌تواند جایگزین نفت بشود و ارزش افزوده خوبی تولید کند، بخش صنعت و به‌ویژه صنایع کوچک موثر است. به گزارش فارس، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه پایش در مورد کاهش قیمت جهانی گفت: آن بخشی که می‌تواند جایگزین نفت بشود و ارزش افزوده خوبی تولید کند بخش صنعت و به‌ویژه صنایع کوچک موثر هستند. در طول 4دهه اخیر کشور رشد پایینی را داشت، هر وقت درآمد نفت به اقتصاد تزریق نمی‌شد، عملا رشد اقتصادی هم یا منفی می‌شد یا بسیار کاهش پیدا می‌کرد که این رشد اشتغال ایجاد نکرده است. این کارشناس گفت: با پدیده رشد وابسته به نفت غیراشتغالزا در کشور رو به رو بودیم. با کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بحث بین مردم و مسوولان بوده که در غیاب نفت باید چه کاری انجام دهیم. وی گفت: وجود درآمدهای سهل الوصول نفتی، فرهنگی را میان سیاست‌گذاران، تولید‌کنندگان و مردم حاکم کرده که تغییر آن بسیار سخت است. البته بحث زیر ساختی هم داریم که این درآمد نفتی موجب شکل‌گیری اقتصاد بر پایه نفت شده که صنعت، کشاورزی و غیره کشور به درآمد نفتی وابسته بود.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: انگار که احساس کاذب حضور در میهمانی بزرگ به‌وجود آمده است. واقعا همه مردم در این میهمانی شرکت نداشتند و بعضی مردم عوارض این تزریق درآمد نفتی را دایم از طریق افزایش تورم و دشواری پیدا کردن شغل به‌دلیل واردات گسترده می‌دانند. قاسمی افزود: هنگامی که مردم عادی این اطلاعات را دریافت می‌کنند، بیشتر تاثیر منفی می‌گرفتند. مسایل مختلفی در اقتصاد نفتی بر دولتمردان تاثیر می‌گذاشت، مثلا امکانات موجود در کشور نسبت به دوره‌های قبلی در حال افزایش است و دامنه توقعات نیز در حال گسترش است.

وی گفت: وقتی در مورد قیمت‌های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و سود بانکی صحبت می‌کنیم، تعیین این قیمت‌ها در اقتصاد نفت تاثیر چندانی روی تولید مولد نداشته است و در عمل تولید مولد ضربه می‌خورد. این کارشناس گفت: فعالان اقتصادی به‌دلیل انحرافات قیمتی تصمیم بهینه‌یی نداشتند. ما یک رفتار رانت‌جویانه را در بخش تولید شکل دادیم. یک فرهنگ مصرفی و در حقیقت اقتصاد بدون توجه به بهره‌وری را گسترش دادیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران