شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 556 | |

مدیرعامل ایمیدرو:

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به‌جزییات اضافه شده به‌بخش معدن بسته خروج از رکود دولت، گفت: با دستور ویژه رییس‌جمهور، علاوه بر این‌که تمامی مباحث مرتبط با معدن، خارج از نوبت در دولت بررسی می‌شود، قرار بر این است که 70درصد از منابع مالی حاصل از فروش معادن و صنایع معدنی خصوصی‌سازی شده، برای سرمایه‌گذاری هزینه شود.

به گزارش مهر، مهدی‌کرباسیان با اشاره به‌جزییات بخش‌های معدنی اضافه شده به بسته خروج از رکود دولت گفت: در رابطه با معدن و صنایع معدنی همان‌گونه که در برخی از بخش‌های بسته خروج از رکود به‌صراحت بندهایی در نظر گرفته شده بود، اما متاسفانه در رابطه با معدن و صنایع معدنی، کم توجهی صورت گرفته بود بنابراین رییس‌جمهور به معاون اول دستور داد که این موضوع را مجدد در جلسه هیات دولت بررسی کنند.

مدیرعامل ایمیدرو افزود: یک‌شنبه هفته گذشته گزارشی در خصوص معدن و صنایع‌معدنی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات دولت قرائت شد که بر این اساس مقرر شد این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و در نهایت سه بند به بسته خروج از رکود اضافه شود. وی تصریح کرد: یکی از این بندها آن است که 70درصد از منابع حاصل از فروش معادن و صنایع‌معدنی از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این دو بخش اختصاص یابد که البته این منابع شامل مواردی است که از سال جاری به بعد به‌فروش می‌رسد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران