شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 4987 | |


ایسنا رییس انجمن مهندسی معدن ایران گفت: مشارکت سرمایه‌گذاران کشورهای پیشرفته صنعتی در پروژه‌های معدنی ایران می‌تواند بخش قابل توجهی از بازار صادرات محصول تولیدی را تضمین کند. علی‌اصغر خدایاری، اظهار داشت: صنعت معدنکاری از جمله صنایعی است که راه‌اندازی و توسعه آن‌ها نیازمند انجام سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگی است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند در تامین این نیاز نقش تعیین‌کننده‌یی ایفا کند، ضمن آن‌که جلب رضایت سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت معدنکاری می‌تواند به‌موازات ورود سرمایه‌خارجی، مسیر ورود فناوری‌های جدید و روزآمد را نیز هموار سازد. رییس انجمن مهندسی معدن ایران تصریح کرد: بدون تردید ثبات و امنیت کشور، شفافیت قوانین، قابل پیش‌بینی بودن رفتار نهادهای دولتی و حکومتی برای سرمایه‌گذاران، سهولت نقل و انتقال پول، مواد و نیروی‌کار، مشوق‌ها و تضمین‌های قانونی ازجمله عوامل بسیار مهم در بسترسازی برای ورود و توسعه سرمایه‌های خارجی محسوب می‌شود. به‌اعتقاد این متخصص بخش معدن، دولت و دیگر نهادهای حکومتی مانند قوای قضاییه و مقننه در تامین این عوامل نقش بسیار مهم و درعین‌حال انحصاری دارند. وی بابیان آن‌که قانون نسبتا مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور وجود دارد، گفت: عواملی نظیر بدبینی‌های افراطی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص غربی، پیچیدگی مسیرهای اجرای قوانین، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخالت عوامل و نهادهای غیرمرتبط در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل موثر در گسترش سرمایه‌گذاری در بخش معدن هستند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران