شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3266 | |

باشگاه خبرنگاران کارشناسان در قسمت فنی تولید و مدیریتی باید فعالیت‌های تولیدی را با جدیت به چرخه اقتصاد ملی بیاورند. فرشید سیم‌بر گفت: با اشاره به اینکه ساختار تولید ملی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، سرمایه‌گذاری در ارتقای تولید ملی باید از طریق بخش خصوصی‌ و دولتی صورت گیرد. وی تصریح کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شود باید درچارچوب قوانین روشن و شفاف باشد تا به آینده امیدوار شد. سیم‌بر گفت: برای اشتغال‌زایی و جذب نیروی کار در بازار باید برنامه‌ریزی اقتصادی توسط مسولان و کارشناسان اقتصادی صورت گیرد. کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر شفافیت در فعالیت تولیدی صورت نگیرد، سرمایه‌گذار با اطمینان وارد چرخه سرمایه‌گذاری نمی‌شود. سیم‌بر خاطرنشان کرد: نبود برنامه‌یی برای رسیدن به اهداف عالی در توسعه اقتصادی کشور سبب می‌شود که در درون دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی به وجود بیاید به‌گونه‌یی که شاهد فرارمغزها از درون جامعه خواهیم بود و باید تدابیر ویژه‌یی برای پیشبرد اهداف مورد نظر اتخاذ شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران