شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30161 | |

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 5ماهه نخست سال 1394، نشان از آن دارد که تسهیلات پرداخت‌شده به حوزه صنعت و معدن، 37هزار میلیارد ریال بوده که سهم 6/9درصدی را شامل می‌شود. همچنین تسهیلات پرداختی به تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن مبلغی افزون بر 315هزار میلیارد ریال است که سهم 81درصدی کل عوامل را از آن خود کرده است؛ همچنین 476هزار میلیارد ریال به بخش تعمیرات پرداخت شده است که سهم یک‌درصدی دارد. همچنین مبلغ 21هزار میلیارد ریال به بخش توسعه اختصاص یافته که سهم 4/5درصدی را شامل می‌شود. براساس این آمار، مبلغ 7هزار میلیارد ریال به خرید کالای شخصی در بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که سهم 9/1درصدی را شامل می‌شود. همچنین آمارها حاکی از این است که برای خرید مسکن نیز مبلغ 2هزار و 500میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که نشان از سهم 7درصدی دارد. 3هزار میلیارد ریال نیز که سهم 8درصدی را به خود اختصاص داده به سایر بخش‌های اقتصاد اختصاص یافته است. براساس این آمار، جمع کل تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن در 5ماهه سال جاری، 386هزار میلیارد ریال عنوان شده است. آمار فوق نشان می‌دهد که بخش ایجاد، تعمیر و توسعه، کمترین سهم را در زمینه دریافت تسهیلات پرداختی دارند؛ این در حالی است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی مربوط به بخش تامین سرمایه در گردش است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران