شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایمیدرو براساس تفاهمنامه‌های امضا شده بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک‌های ملت و تجارت، ۹شرکت بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی شدند. 9شرکت مذکور از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به‌بانک‌های یاد شده معرفی شده‌اند و میزان تسهیلات دریافتی آنان پس از انجام کار کارشناسی در صندوق بیمه تعیین خواهد شد. بانک ملت تسهیلات 6 شرکت و بانک تجارت تسهیلات 3 شرکت معدنی را به‌عنوان نخستین گروه متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی تامین خواهند کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران