شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایمیدرو طی پنج ماهه نخست سال‌جاری تولید شمش طلا در مجتمع طلای موته اصفهان به 122کیلوگرم رسید. میزان تولید شمش طلا در پنج ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که رقم آن 99کیلوگرم بود رشد 23درصدی را نشان می‌دهد. براساس برنامه‌ریزی قرار بود تولید پنج ماهه این مجتمع به 95کیلوگرم برسد در حالی که عملکرد این دوره حاکی از افزایش 28درصدی است. ایمیدرو میزان تولید مجتمع نام‌برده در مرداد امسال را 25کیلوگرم شمش طلا ذکر کرد که در مقایسه با میزان تولید مرداد 92 با رقم 21کیلوگرم رشد 19درصدی را نشان می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران