شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27100 | |

عملکرد 2ساله دولت یازدهم در «صنعت، معدن و تجارت» منتشر شد

سهم 15میلیارد دلاری صنعت در سبد صادراتی

گروه صنعت و معدن|

وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته، گزارش عملکرد 2ساله دولت در این بخش را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کل کشور در سال 91 رقم منفی 8/6 درصد ثبت شده که این رقم در سال نخست دولت یازدهم به منفی 9/1درصد افزایش یافته و در سال 93، مثبت 3درصد شده است. نکته قابل تامل، رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن است که در سال 91، به میزان 4/6-درصد ثبت شده و این رقم در سال ابتدایی فعالیت دولت روحانی به 9/2-درصد و در نهایت در سال 93، پس از 2سال رشد منفی، به مثبت 5درصد رسیده است. در این میان، رشد اقتصادی بخش صنعت در سال 93، رقم 7/6درصد عنوان شده است. بخش معدن نیز توانست در سال گذشته رشد 8/9درصدی را از آن خود کند. در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری نیز رشد اقتصادی پس از 2سال پیاپی رشد منفی، سال گذشته رشد مثبت 7/3درصدی به ثبت رسیده است.

همچنین عملکرد 2ساله دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن نشان می‌دهد ارزش صادرات غیرنفتی در دولت روحانی در مقایسه با 2سال پایانی دولت احمدی‌نژاد به میزان 4/3درصد افزایش یافته است. همچنین عملکرد 2ساله دولت حاکی از کاهش 6/2درصدی ارزش واردات در این مدت در مقایسه با 2سال پایانی دولت دهم است. نکته قابل توجه در این میان، افزایش سهم کالاهای سرمایه‌یی در سبد وارداتی و کاهش سهم کالاهای مصرفی در سال 93 نسبت به 92 است. به گونه‌یی که ارزش واردات کالاهای مصرفی در سال 93 در مقایسه با سال قبل از آن 4/5درصد کاهش یافته و ارزش واردات کالاهای سرمایه‌یی با رشد 4/28درصدی همراه شده است. البته متاسفانه عملکرد 4ماهه نخست سال جاری در حوزه صادرات و واردات ارقام منفی را نشان می‌دهد. به گونه‌یی که صادرات در گروه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی رشد منفی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. کل صادرات کشور نیز در مدت یاد شده کاهش 2/15درصدی را در ارزش کالاهای صادراتی نشان می‌دهد. در این میان بخش معدن با افت 6/55درصدی ارزش صادرات در 4ماهه نخست سال جاری، بیشترین افت صادرات را نشان می‌دهد. در بخش واردات نیز واردات انواع اقلام اعم از مواد اولیه و واسطه‌یی، سرمایه‌یی، مصرفی و سایر کالاها رشد منفی را در 4ماهه نخست سال جاری تجربه کرده‌اند. در این میان بیشترین افت ارزش واردات در کالاهای مصرفی رخ داده است.


آمار 2ساله صادرات و واردات

این گزارش نشان می‌دهد، در مدت دو سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم به میزان 152میلیون و 756هزار تن کالا به ارزش 65 میلیارد و 382میلیون و 400هزار دلار صادرات صورت گرفته است که این میزان در مقایسه با دو سال پایانی دولت دهم از لحاظ ارزشی 4/3درصد و از نظر وزنی 7/12درصد رشد یافته است. میزان صادرات کالا در دو سال پایانی دولت دهم 135میلیون و 539هزار و 800تن به ارزش 63میلیارد و 209میلیون و 700هزار دلار بوده است. همچنین میزان واردات کالا در دو سال نخست دولت یازدهم 74میلیون و 956هزار و 900تن و به ارزش 99میلیارد و 507میلیون و 200هزار دلار بوده که این میزان در مقایسه با دو سال پایانی دولت دهم از لحاظ وزنی 5درصد افزایش یافته است. همچنین ارزش کالاهای وارداتی در دو سال ابتدایی دولت یازدهم در مقایسه با دو سال پایانی دولت دهم 6/2درصد کاهش یافته است. ارزش کالاهای وارداتی در دو ساله پایانی دولت دهم 102میلیارد و 208میلیون دلار بوده است.

در این میان ترکیب ارزشی صادرات در سال 92 حاکی از سهم 14میلیارد و 980میلیون دلاری بخش صنعت در سبد صادراتی است که این میزان در سال 93 با 4/0درصد افزایش به 15میلیارد و 4میلیون دلار رسیده است. همچنین سهم بخش پتروشیمی در صادرات سال گذشته 10میلیارد و 810میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با سال 92 کاهش 1/24درصدی را نشان می‌دهد. سهم بخش معدن در سبد صادراتی دولت در سال 93، به میزان یک میلیارد و 970میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال 92، به میزان 3/31درصد افزایش یافته است. سهم بخش کشاورزی در صادرات سال 93 به میزان 3میلیارد و 380میلیون دلار اعلام شده است. این در حالی است که صادرات حوزه کشاورزی در سال 92، سهم 4میلیارد و 630میلیون دلاری را از مجموع صادرات کشور به خود اختصاص داده بود. بر این اساس صادرات محصولات کشاورزی در سال 93 در مقایسه با سال 92 به میزان 27درصد کاهش یافته است.

صادرات فرش و صنایع دستی در سال 93، سهم 360میلیون دلاری را از مجموع صادرات کشور به خود اختصاص داده است که این رقم در مقایسه با سال 92 افت 8درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سهم بازارچه‌های مرزی در صادرات طی سال 93، به میزان 210میلیون دلار بوده است که این رقم افت 9/47درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن نشان می‌دهد. ارزش مجموع صادرات صورت گرفته طی سال 93، 49میلیارد و 740میلیون دلار بوده است که این رقم در مقایسه با سال 92 رشد 9/18درصدی را نشان می‌دهد. ارزش کالاهای صادراتی کشور در سال 92 به میزان 41میلیارد و 850میلیون دلار به ثبت رسیده است.


افت صادرات و واردات در 4 ماهه 94

همچنین در 4ماهه نخست سال جاری در مجموع 14میلیارد و 10میلیون دلار کالا صادر شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت 2/15درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت در بخش صنعت به میزان 4میلیارد و 660میلیون دلار صادرات صورت گرفته است که این رقم در مقایسه با 4ماهه نخست سال گذشته افت 4/0درصدی را نشان می‌دهد. در بخش پتروشیمی، طی 4ماهه نخست سال جاری به میزان 4میلیارد و 700میلیون دلار کالا صادر شده است که این رقم رشد 2/0درصدی را در مقایسه با سال 92 نشان می‌دهد. در بخش معدن طی 4ماهه نخست سال جاری به میزان 230میلیون دلار کالا صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت 6/55درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه کشاورزی نیز میزان صادرات در 4ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2/8درصد کاهش یافته و از یک میلیارد و 250میلیون دلار به یک‌میلیارد و 150میلیون دلار رسیده است. صادرات فرش و صنایع دستی نیز در چهار ماهه نخست سال جاری افت صادرات را تجربه کرده است. صادرات این اقلام با 6/23درصد کاهش در 4ماهه نخست سال جاری به 70میلیون دلار رسیده، این در حالی است که صادرات این اقلام در 4ماهه نخست سال 93، به میزان 90میلیون دلار بوده است.


افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای در سبد وارداتی

مقایسه ترکیب ارزشی واردات طی سال‌های92 و 93 حاکی از افزایش 4/28درصدی سهم کالاهای سرمایه‌یی در سبد وارداتی دولت است. بر این اساس میزان واردات کالاهای سرمایه‌یی طی سال93 به میزان 9میلیارد و 170میلیون دلار اعلام شده، درحالی که سهم این اقلام در سبد وارداتی سال92 به میزان 7میلیارد و 140میلیون دلار بوده است. همچنین واردات کالاهای مصرفی طی سال93 به میزان 4/5درصد کاهش یافته و از 7میلیارد و 370میلیون دلار به 6میلیارد و 970میلیون دلار رسیده است. میزان واردات مواد اولیه و واسطه‌یی طی سال93 به میزان 34میلیارد و 850میلیون دلار ثبت شده که این رقم در مقایسه با سال92 به میزان 6/3درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش ارزش مجموع واردات طی سال93 به میزان 52میلیارد و 480میلیون دلار اعلام شده که این رقم در مقایسه با سال92 از لحاظ ارزشی 6/5درصد افزایش یافته است. در همین حال عملکرد چهار ماهه نخست دولت یازدهم، حاکی از افت 2/20درصدی ارزش واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. در مدت یاد شده ارزش واردات در مجموع 13میلیارد و 820میلیون دلار اعلام شده درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 17میلیارد و 320میلیون دلار بوده است. بر این اساس ارزش واردات کالاهای سرمایه‌یی با افت 4/15درصدی در چهار ماهه نخست سال‌جاری همراه شده است. همچنین ارزش واردات کالاهای مصرفی در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/29درصد کاهش یافته است.


سهم صنعت و معدن در تسهیلات پرداختی

طی سال گذشته مجموع تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به حوزه صنعت و معدن 106هزار میلیارد تومان بوده که این رقم 31درصد از مجموع تسهیلات ارائه شده را شامل می‌شود. در سال92 سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی 71هزار میلیارد تومان و به میزان 30درصد از مجموع تسهیلات ارائه شده، بوده است. همچنین طی سه ماهه نخست سال‌جاری در مجموع 20هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن ارائه شده که این رقم 31درصد از کل تسهیلات ارائه شده را شامل می‌شود. در سه ماهه نخست سال‌جاری در سه بخش صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی در مجموع به میزان 54هزار میلیارد تومان بوده که در این میان سهم خدمات 40درصد و سهم بازرگانی 13درصد بوده است. طی سال‌های90 تا 93 در مجموع به میزان 302هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ارائه شده است. در این مدت، بخش خدمات 338هزار میلیارد تومان و بخش بازرگانی 121هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

ادامه در صفحه15

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران