شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26257 | |


گروه صنعت و معدن|

پروانه‌های بهره‌برداری معدن در سه‌ماهه امسال، حدود ۱۱۵فقره اعلام شد. این رقم در مقایسه با تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدن در مدت مشابه سال گذشته که حدود 196فقره بود، کاهش 41.3درصدی را نشان می‌دهد. همچنین پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در سه ماهه امسال، با افت 8.7درصدی حدود 618فقره، پروانه اکتشافات با کاهش 28.9درصدی، 108فقره و مجوز برداشت با کاهش 39.8درصدی، حدود 215فقره اعلام شده است. مطابق آمار در سه‌ماهه امسال، مجوز نمایندگی‌های خارجی هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 68.7درصدی و رقم 59فقره را نشان می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران