شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 21634 | |

مهرداد اکبریان، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن درباره تاثیر معافیت مالیات بر درآمد برای معدنی‌ها که اخیرا از سوی وزیرصنعت مطرح شد، گفت: «این پیشنهاد بسیار خوبی است چون باید تولیدکنندگان زمانی که تامین‌کننده مواد خام کارخانه‌های داخلی هستند حداقل در برهه‌یی از زمان از پرداخت مالیات بر درآمد معاف باشند تا تشویق شوند.» به گزارش «ایرنا» اکبریان اظهارکرد: «دولت از یک طرف تولیدکنندگان معدنی را تشویق می‌کند و از طرفی 9درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و 25درصد مالیات بر درآمد از میزان سودشان دریافت می‌کند. اگر همین تولیدکننده بخواهد مسیر صادرات را در پیش بگیرد، مالیات بر ارزش‌افزوده 9درصدی به او برگشت داده می‌شود و از مالیات بر درآمد نیز معاف است؛ بنابراین نسبت نامتعادل بین صادرکننده و تامین‌کننده داخلی وجود دارد و طبیعی است هر فرد عاقلی به سمت صادرات می‌رود.»

وی افزود: «معافیت معدنی‌ها از مالیات بر درآمد تاثیری در قیمت‌ها ندارد بلکه انگیزه تامین داخلی را به وجود می‌آورد. چون هیچ تولیدکننده داخلی میل و رغبتی برای تامین ماده خام داخلی ندارد؛ بنابراین اگر این اتفاق بیفتد انگیزه در میان تولیدکنندگان به وجود خواهد آمد.» اکبریان درباره عمده‌ترین مشکلات صادرکنندگان این بخش گفت: «اگر قیمت تمام شده یک تن سنگ‌آهن را در مقصد چین آنالیز کنیم حدود یک سوم آن هزینه تولید و دو سوم هزینه‌های حمل و نقل زمینی و دریایی است. درحالی که این رقم در دیگر کشورهای صادرکننده سنگ‌آهن خیلی کمتر است.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران