شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 17468 | |

آمارهای 11ماهه سال 93 نشان می‌دهند

تازه‌ترین آمار‌های صنعتی مربوط به 11ماهه نخست سال 93 تصویر جدیدی از پایان یافتن طرح‌های صنعتی در هر یک از استان‌ها و مناطق آزاد و اقتصادی کشور پیش‌رو می‌گشاید. بر اساس این آمارها، در دوره زمانی یاد شده، در استان آذربایجان‌شرقی بیشترین تعداد پروانه بهره‌برداری ایجادی، استان مرکزی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده و استان اصفهان بیشترین تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده به ثبت رسیده است. همچنین، منطقه آزاد انزلی بیشترین رشد در تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره، بیشترین رشد در سرمایه‌گذاری محقق‌شده و بیشترین رشد در ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد شده را به خود اختصاص داده است.


پیشتازان در تعداد پروانه‌های صادره

بر اساس آمارهای صنعتی 11ماهه نخست سال 93، در این مدت، از مجموع 2832فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی صادره در سراسر کشور، در استان‌های آذربایجان‌شرقی، اصفهان و خراسان‌رضوی به ترتیب 296، 250 و 185 فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی صادر شده است که این استان‌ها را در صدر فهرست استان‌ها از نظر به پایان رساندن طرح‌های صنعتی قرار می‌دهد. در همین حال، استان‌های مناطق آزاد چابهار و قشم هر یک با یک فقره، منطقه آزاد ماکو با 2فقره و منطقه ویژه اقتصادی پیام با 4فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی در ذیل این فهرست قرار گرفته‌اند.


سرآمدان سرمایه‌گذاری محقق‌شده

آمارهای تازه انتشار یافته همچنین رتبه استان‌ها در میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده را به تصویر می‌کشند. بر اساس این آمارها از مجموع 76114میلیارد ریال سرمایه‌گذاری محقق‌شده در 11ماهه منتهی به اول اسفند سال93 که در قیاس با مدت مشابه در سال92، رشد منفی 3/0 درصدی را تجربه کرده است، 8647میلیارد ریال به استان مرکزی، 7815میلیارد ریال به استان اصفهان و 5849میلیارد ریال به استان خراسان‌رضوی تخصیص یافته است. به این ترتیب این سه استان به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم بیشترین سرمایه‌گذاری تحقق یافته قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، در 11ماهه منتهی به اول اسفند93، منطقه آزاد چابهار با 6فقره، منطقه آزاد قشم با 14فقره و منطقه آزاد ماکو با 50فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی در ذیل فهرست استان‌ها از نظر به پایان رساندن طرح‌های صنعتی قرار گرفته‌اند.


برترین‌ها در اشتغالزایی

آمارهای صنعتی همچنین از تعداد فرصت‌های شغلی محقق‌شده در هر یک از استان‌ها و مناطق آزاد اقتصادی حکایت می‌کنند. بر این اساس، در 11ماهه نخست سال93 حدود 44هزار و 530 فرصت شغلی ایجاد شده است که در قیاس با مدت مشابه سال 92 رشد منفی 2/0 درصدی را تجربه کرده است. همچنین، استان‌های اصفهان، البرز و تهران به ترتیب با تحقق بخشیدن به 4329 و 3575 و 3427 فرصت شغلی در صدر فهرست استان‌ها قرار گرفته‌اند. در عین حال، در 11ماهه منتهی به اول اسفند93، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد ماکو به ترتیب با ایجاد 14، 17 و 57 فرصت شغلی در ذیل فهرست یاد شده قرار گرفته‌اند.


پیشتازی مناطق اقتصادی در رشد تعداد

بر اساس این گزارش، در 11ماهه نخست سال 93، منطقه آزاد انزلی با 5500درصد، منطقه آزاد ارس با 1150درصد و منطقه اقتصادی جنوب کرمان با 500درصد، بیشترین رشد در تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادر شده را در قیاس با مدت مشابه سال92 از آن خود کرده‌اند. مقایسه آمارهای دو دوره یادشده همچنین حاکی است مناطق آزاد کیش و اروند هر یک با رشد منفی 100درصد، منطقه آزاد قشم با رشد منفی 9/88درصد و استان خراسان شمالی با رشد منفی 7/36درصد کمترین رشد در تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادر‌شده را به خود تخصیص داده‌اند.


بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در انزلی

تازه‌ترین آمارهای صنعتی همچنین میزان رشد سرمایه‌گذاری محقق‌شده در هر یک از استان‌ها را ترسیم می‌کنند. بر این اساس، منطقه آزاد انزلی با 7/13347درصد، منطقه آزاد ارس با 7/1253درصد، و استان کهگیلویه و بویراحمد با 3/880درصد به ترتیب بیشترین رشد سرمایه‌گذاری محقق‌شده در 11ماهه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال 92 به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، مقایسه آمارهای صنعتی دو دوره یادشده حاکی از این است که مناطق آزاد اروند و کیش هر یک با رشد منفی 100درصد، منطقه آزاد قشم با رشد منفی 7/97درصد و استان بوشهر با رشد منفی 5/96درصد کمترین رشد سرمایه‌گذاری محقق‌شده در میان سایر استان‌ها و مناطق کشور را به نام خود ثبت کرده‌اند.


بیشترین رشد اشتغالزایی در انزلی

آمارهای تازه انتشار یافته میزان رشد اشتغال محقق‌شده در هر یک از استان‌ها و مناطق کشور را به تصویر کشیده‌اند. بر این اساس، با مقایسه آمار‌های 11ماهه نخست سال93 با مدت مشابه در سال92 مشاهده می‌شود که منطقه آزاد انزلی با 2/18022درصد، منطقه اقتصادی جنوب کرمان با 1030درصد و منطقه آزاد ارس با 439درصد به ترتیب بیشترین رشد فرصت‌های شغلی ایجاد شده را به ثبت رسانده‌اند. همچنین مقایسه آمارهای دو دوره یادشده نشان می‌دهد، مناطق آزاد اروند و کیش با رشد منفی 100درصد، منطقه آزاد قشم با رشد منفی 8/97درصد و استان بوشهر با رشد منفی 6/86درصد به ترتیب کمترین رشد فرصت‌های شغلی ایجاد شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران