شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 15743 | |

تازه‌ترین آمارهای صنعتی ترسیم می‌کند

تازه‌ترین آمارهای صنعتی حاکی از وجود 87هزارو900 طرح در دست اجرا طی 10ماهه نخست سال‌جاری درکشور است. پیش‌بینی می‌شود، همگام با اجرای این طرح‌ها، 2میلیون و580هزارو 991 فرصت شغلی به ظرفیت کنونی اشتغال کشور افزوده شود. پیش‌بینی سرمایه این طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی نیز 5456116میلیارد ریال برآورد شده است.

براساس آمارهای 10ماهه نخست سال‌جاری، از مجموع 87هزارو900 طرح در دست اجرا، 67هزارو 538 طرح کمتر از 20درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. همچنین 6504 طرح 20 تا 40درصد، 5538 طرح 40 تا 60درصد، 3606درصد 60 تا 80 و 4714 طرح 80 تا 100درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

این آمارها همچنین حاکی است، از مجموع 87هزارو 900 طرح در دست اجرا، 33هزارو236 طرح به کارگاه‌های کمتر از 10نفر کارکن، 47هزارو895 طرح به کارگاه‌های 10 تا 50نفر کارکن، 3764 طرح به کارگاه‌های 50 تا 100نفر کارکن و 3005 طرح به کارگاه‌های دارای بیش از 100نفر کارکن تعلق دارند.

براساس این گزارش، از مجموع 2میلیون و580هزارو 991 فرصت شغلی پیش‌بینی شده برای طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی 10ماهه گذشته، برآورد می‌شود که 265هزارو421 فرصت شغلی در کارگاه‌های کمتر از 10نفر کارکن، بیش از یک‌میلیون فرصت شغلی در کارگاه‌های 10 تا 50نفر کارکن، 269هزارو244 فرصت شغلی در کارگاه‌های 50 تا 100نفر کارکن و بیش از یک‌میلیون فرصت شغلی در کارگاه‌های دارای 100نفر کارکن و بیشتر تحقق خواهد یافت.

همچنین از مجموع 2میلیون و580هزارو991 فرصت شغلی پیش‌بینی شده برای طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی 10ماهه گذشته، بیش از یک‌میلیون و800 هزار فرصت شغلی برای طرح‌های کمتر از 20درصد پیشرفت فیزیکی، 264هزارو344 فرصت شغلی برای طرح‌های دارای 20 تا 40درصد پیشرفت فیزیکی، 197هزارو915 فرصت شغلی برای طرح‌های دارای 40 تا 60درصد پیشرفت فیزیکی، 137هزارو43 فرصت شغلی برای طرح‌های دارای 60 تا 80درصد پیشرفت فیزیکی و 140هزارو811 فرصت شغلی برای طرح‌های دارای 80 تا 100درصد پیشرفت فیزیکی، پیش‌بینی شده‌اند.

تازه‌ترین آمارهای صنعتی همچنین حکایت می‌کنند که از مجموع 5456116میلیارد ریال سرمایه پیش‌بینی شده برای 87هزارو900 طرح نیمه‌تمام صنعتی در 10ماهه نخست سال‌جاری، 4188218میلیارد ریال برای طرح‌های کمتر از 20درصد پیشرفت فیزیکی، 491512میلیارد ریال برای طرح‌های دارای 20 تا 40درصد پیشرفت فیزیکی، 339345میلیارد ریال برای طرح‌های دارای 40 تا 60درصد پیشرفت فیزیکی، 240221میلیارد ریال برای طرح‌های دارای 60 تا 80درصد پیشرفت فیزیکی، 196820میلیارد ریال برای طرح‌های دارای 80 تا 100درصد پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران