شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12277 | |

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: پیش‌بینی برآورد یک‌سوم رشد اقتصادی کشور از طریق بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه بلندپروازانه نبوده، اما درآمدهای بی‌شمار نفتی و تحریم‌های ظالمانه موجب شد این پیش‌بینی برآورده نشود.

به گزارش ایرنا، رویا طباطبایی یزدی رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران در سومین جلسه شورای برنامه‌‏ریزی ارتقای بهره‌وری ذیل شورای تلفیق برنامه ششم توسعه با مقایسه میزان بهره‌وری در رشد اقتصادی کشورها، افزود: پایین بودن سهم فعالیت دانش‌بنیان در فرآیند ارتقای بهره‌وری، عدم توجه به برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه پایدار و تدارک ندیدن الزامات آن در نظام برنامه‌ریزی کشور، نبود زیرساخت‌های آماری لازم برای سنجش بهره‌وری به‌ویژه در نظام اداری کشور بخشی از این چالش‌ها به‌شمار می‌آید.

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: فقدان ارتباط سازمان‌یافته براساس رویکردهای قانونی میان این سازمان و دستگاه‌های اجرایی کشور و بنگاه‌های اقتصادی، فقدان محرک‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی و خصوصی، نبود پایگاه داده‌یی برای بهینه‌کاوی بهره‌وری و وجود قوانین و مقررات مغایر با بهره‌وری بخشی دیگر از آسیب‌های کلی ارتقای بهره‌وری در کشور به‌شمار می‌آید.

طباطبایی یزدی با بیان اینکه پیش‌بینی برآورده کردن یک‌سوم رشد اقتصادی کشور از طریق بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه بلندپروازانه نبوده است، به مقایسه رشد بهره‌وری کل (TFP) و سهم منابع مختلف شامل نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری در رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) در برخی از کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) از سال1970 تا 2012 پرداخت. وی با اشاره به آمار منتشرشده از سوی سازمان بهره‌وری آسیایی، به رشد بیش از 8درصدی چین در این سال‌ها و سهم 3.3درصدی بهره‌وری از آن، استناد کرد و گفت: بهره‌وری در کشورهایی همانند هند، سریلانکا، ویتنام و تایلند نقش پررنگی در رشد اقتصادی آنها داشته است.

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران ضمن گزارش مقدماتی شاخص‌های بهره‌وری کل، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه از سال1375 تا 1392 براساس سال پایه 1383 در کل اقتصاد کشور و بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنعت، معدن، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، ساختمان، آب، برق، گاز و سایر خدمات، استخراج‌شده توسط سازمان و براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران را بیان کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران