شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 61879 | |

114 نیاز فناورانه در بنگاه‌های صنعتی

گروه صنعت رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به وجود ظرفیت‌ها و خوشه‌های صنعتی در زمینه فناوری‌های برتر در کشور گفت: تاکنون 114 نیاز فناورانه در بنگاه‌های صنعتی کشور شناسایی شده است. علی یزدانی افزود: حوزه زیست فناوری حوزه ارزشمند، ثروت آفرین و اشتغالزایی است که در کشور کمتر به آن توجه شده است. یزدانی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام ‌شده، 389 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده است که از این تعداد 16 خوشه با حوزه زیست‌فناوری مرتبط هستند. یزدانی گفت: ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک؛ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استقرار این شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی است. در حال حاضر حدود 957 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور داریم که در 778 شهرک، زمین به بنگاه‌های کوچک و متوسط واگذار شده است.


آفت سهمیه‌بندی فروش مس در بورس

گروه معدن سالانه 200 هزار تن مس در کشور تولید می‌شود و در سال‌های گذشته همواره بیش از نیاز در بورس عرضه صورت گرفته است. در حالی که رییس سندیکای صنعت برق ایران بهمن‌ماه امسال گفته بود، شرکت ملی مس با اولویت دادن به صادرات، از عرضه این فلز به بازار سر باز زده و شرکت‌های پایین‌دستی را به تعطیلی کشانده است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در این خصوص به ایرنا گفت: آمار عرضه مس در بورس در 5سال گذشته نشان می‌دهد هر زمان عرضه صورت گرفته، به فروش نرفته و در نتیجه شرکت ملی مس ناگزیر از صادرات بود. جعفر سرقینی ادامه داد: سال 1390 از مجموع 140 هزار تن مس عرضه شده در بورس بیش از 65 درصد (92 هزار تن) فروخته شد. سال 1391 نزدیک به 80 هزار تن در بورس ارائه شد که افزون بر 96 درصد (77 هزار تن) به فروش رسید. همچنین سال 1392 میزان عرضه به 150 هزار تن رسید و 66 درصد جذب شد که بیش از 100 هزار تن بود و سال 1393 هم از مجموع 194 هزار تن مس ارائه شده در بورس بیش از 44 درصد توسط متقاضیان خریداری شد. سرقینی آمار سال گذشته را 162 هزار تن عرضه ذکر کرد که 50 درصد آن به میزان 81 هزار تن فروخته شد و امسال نیز در نیمه نخست از 59 هزار تن مس ارائه شده در بورس 83 درصد (افزون بر 49 هزار تن) جذب شد. سرقینی معتقد است که یکی از ایراد‌های صنعت مس، نظام سهمیه‌بندی در بورس بود که این امر آفت محسوب می‌شود و باید این شیوه برچیده شود؛ درواقع هرکسی به اندازه‌یی که نیاز دارد در بورس نسبت به خرید مس اقدام کند؛ یعنی عرضه در بورس آزاد باشد.


شبه‌دولتی‌ها مشتری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

گروه تجارت رییس مجمع واردات با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌یی، به مهر گفت: بروکراسی شدید دولتی و تراکم دستورالعمل‌ها و مقررات زائد، دلیل گسترش این معضل است. علیرضا مناقبی با اشاره به گسترش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌یی، اظهار داشت: بازار کارت‌های بازرگانی به وضعیتی رسیده است که سوءاستفاده‌کنندگان این جسارت را به خود می‌دهند که در اینترنت و شبکه‌های مجازی نسبت به خرید و فروش و اجاره آنها تبلیغات کرده و از تجارت بین‌المللی کشور خوشه‌چینی کنند. رییس مجمع واردات افزود: متاسفانه به محض طرح این موضوع، انگشت اتهام به سمت بخش خصوصی گرفته می‌شود. این درحالی است که نباید مصرف‌کنندگان کارت‌های اجاره‌یی را منحصر به بخش خصوصی دانست، بلکه به‌نظر می‌رسد بیشترین مشتری آن، شبه‌دولتی‌ها و حتی ممکن است برخی شرکت‌های دولتی باشند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران