شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 58419 | |

در بازار سرمایه دو تابلو مجزا به شرکت‌های کوچک و متوسط تخصیص داده می‌شود. این بازار شامل دو تابلو دانش‌بنیان و تابلو رشد خواهد بود؛ تابلو اول شامل شرکت‌های دانش‌بنیان است که عموما خصوصیت های‌تک دارند. این دسته صرفا به ایجاد شاخص‌سازی برای ‌SMEها کمک خواهند کرد. در تابلو رشد نیز هدف غایی و نهایی استقرار اصول حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های SME پذیرش ‌شده خواهد بود. از نظر معاملاتی نیز دو نوع معامله برای این شرکت‌ها درنظر گرفته شده است. آن دسته از سهامی که بازار‌گردان دارند و معاملات سهام آنها پیوسته و به شیوه معاملات بازار اول و دوم فرابورس خواهد بود. دسته دوم نیز شرکت‌هایی هستند که بازار‌گردان رسمی ندارند و این شرکت‌ها در ساعت 8:30 تا 9 صبح ثبت سفارش شده و در ساعت 9قیمت آپشن تعیین می‌شود و تا ساعت 12 قابل معامله است. در ساعت 12 نیز سفارش‌گیری مجدد از بازار انجام می‌شود تا قیمت مجددا بازنگری شود. افزون بر این، معاملات این بازار بدون دامنه نوسان قیمت انجام می‌شود و همچنین معاملات صورت‌ گرفته در بازار SME توافقی خواهد بود و علت اصلی این موضوع نیز آن است که سهامداران فعلی باید به‌دلیل مسائل استراتژیک شرکت، در ورود سهامدار جدید به هم‌اندیشی برسند. هدف از سرمایه‌گذاری در این بازار کوتاه‌مدت نیست بلکه با یک دید بلند‌مدت و به دور از هرگونه سفته‌بازی خواهد بود. همچنین خریداران با توجه به ماهیت دانش‌بنیان بودن شرکت، باید آگاهی و اطلاعات کافی از نحوه و نوع فعالیت آن داشته باشند که این موضوع از سوی سهامداران جزء به سختی رعایت خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران