شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57847 | |

اسناد خزانه اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی هستند که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران در اختیار آنها قرار می‌دهد. در تبصره یک ماده دوم آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 95 آمده است: بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت ‌وضعیت‌ها یا صورت‌حساب‌های صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی‌حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی است درحالی که فعالان بخش خصوصی زمان تاریخ سررسید را به عنوان جایگزین تا زمان انتشار پیشنهاد کردند. مهم‌ترین دلایل فعالان اقتصادی برای تغییر زمان تاریخ سررسید به زمان تاریخ انتشار موارد زیر بود: در سال جاری، بیشتر بودجه به‌جای وجه نقد به اسناد خزانه اختصاص‌یافته است.

همچنین بازه زمانی حفظ قدرت خرید از زمان مسجل شدن مطالبات تا تاریخ انتشار اسناد است درصورتی‌که سررسید آن اسناد، به مدت یک‌سال تا سه سال در نظر گرفته‌شده است که این امر مغایر با روح و منطق قانون است زیرا برای این مدت جبران تورم و کاهش قدرت خرید در نظر گرفته نشده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران