شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52364 | |

با تصویب تاسیس 950 شهرک و ناحیه صنعتی

گروه صنعت|

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهمیت رفع نیازها و موانع شهرک‌های صنعتی موجود به شهرک‌های جدید مجوز ندادیم و صدور مجوز برای تاسیس شهرک‌های جدید لغو شده است. محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم افتتاح پروژه‌های صنعتی قزوین تصریح کرد: حدود ۹۵۰شهرک و ناحیه صنعتی مصوب داریم که ۷۲۰مورد آن در مرحله عملیاتی قرار گرفته

است.

وی افزود: ما به ‌جای مجوز دادن به شهرک‌های جدید تلاش کردیم که نیازهای آب، برق، فاضلاب، گاز، جاده و فضای سبز شهرک‌های موجود را رفع کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تنها یک شهرک صنعتی جدید آن هم با تاکید مقام معظم رهبری در جاسک راه‌اندازی شد تا توسعه و آبادی در این منطقه

ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال آباد کردن هستیم و صرفا به دنبال افزایش آمار تعداد شهرک‌های صنعتی نیستیم، افزود: برای توسعه صنعت از شهرک‌های صنعتی خصوصی نیز حمایت

می‌کنیم.

در این راستا تاکنون بیش از ۶۰ مورد مجوز شهرک صنعتی به بخش خصوصی ارائه کردیم‌ و این سیاست مجلس و دولت است که از بخش‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی حمایت کنیم‌. نعمت‌زاده با بیان اینکه حمایت از صنایع کوچک و متوسط و افزایش تولید از دیگر طرح‌های ماست که در بخش کشاورزی نیز اجرا می‌شود، تصریح کرد: تعداد درخواست‌های کشاورزی در سراسر کشور بیش از صنعت بوده و تعداد زیادی از واحدهای کشاورزی از این سهمیه استفاده کردند.

در این راستا، ما با کشاورزی برخورد دوگانه انجام ندادیم بلکه اولویت را کشاورزی قرار دادیم و تاکنون ۱۰هزار طرح تایید شده است‌. وزیر صنعت یادآور شد: اگرچه تعداد طرح‌ها زیاد است اما مبلغ اختصاص داده شده نصف مبلغی است که ما انتظار داشتیم چراکه طرح‌های کشاورزی نیاز مالی کمی دارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران