شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه تجارت

اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای دیگر همیشه می‌تواند زمینه‌های فعالیت اقتصادی را آماده‌تر و به گسترش و توسعه تجارت کمک کند، امکانی که در سال‌های گذشته آنچنان که باید و شاید ایران نتوانسته است از ظرفیت آن بهره ببرد. درباره اعزام رایزنان بازرگانی در شرایط کنونی که یک سال از توافق هسته‌یی ایران و 1+5 می‌گذرد، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: این ماجرا به ویژه در شرایط کنونی پساتحریم که شاهد یک حضور گسترده هیات‌های خارجی به کشور هستیم، اهمیت ویژه دارد. البته حضور آنها بیشتر برای استفاده از ظرفیت‌های بازار ایران است و طبیعی است که می‌خواهند اجناس خود را وارد بازار ما کنند و به ما بفروشند؛ آنها اول دنبال فروش کالاهای مصرفی هستند، مقاومت کنیم روی کالای واسطه‌یی هدف‌گذاری می‌کنند و ایستادگی می‌کنیم که برویم به سمت دانش فنی، تکنولوژی، شرکت‌های مشترک و جوینت ونچر با آنها که همین هم کار را کمی سخت کرده است. ولی همه اینها نشان می‌دهد به محض اینکه محدودیت تحریم برداشته شد آنها با یک مطالعه دقیقی وارد کشورما شدند و این تنها به خاطر آن است که کشورهای دیگر از طریق رایزنان بازرگانی خود و کارشناسانشان روی ظرفیت‌های کشورما و دیگر کشورها کار می‌کنند. وی افزود: در مقطع فعلی ما نیازمند روزآمد کردن فرآیند انتخاب رایزنان بازرگانی، اعزام آنها و نحوه نظارت بر فعالیت و نحوه کارکردشان هستیم. یک روزی شاید اگر یک رایزن بازرگانی با یک تاجر موفق بخش خصوصی رابطه نزدیکی برقرار می‌کرد، متهم به خیلی چیزها می‌شد یا اگر با همتایانش در کشوری که در آن ماموریت داشت، ارتباط صمیمانه‌یی پیدا می‌کرد حمل به یکسری اتهامات می‌شد ولی امروز ما باید این ذهنیت‌ها را پاک و با یک تفکر جدید به ماجرا نگاه کنیم و اجازه دهیم رایزنان بازرگانی ما محل امن مراجعه فعالان اقتصادی که آن کشور را به‌عنوان بازار هدف انتخاب کرده‌اند، بشوند و بتوانیم با شأن و جایگاه ویژه اقتصاد کشورمان برای رایزنان بازرگانی جایگاه تعریف کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران