شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 48332 | |

وضعیت عملکرد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 94 منتشر شد

گروه صنعت

بر اساس گزارش سازمان یونیدو، تولید صنعتی جهان در فصل نخست سال 2016 که تقریبا مقارن با فصل پایانی سال 1394 است، نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.1‌درصد رشد مثبت داشته است. نرخ رشد تولید صنعتی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در این بازه زمانی معادل 4.7‌درصد بوده که از متوسط جهان بالاتر بوده است. مقایسه رشد تولید صنعتی منفی 2.8‌درصدی (کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی) در فصل چهارم 1394 کشور ایران با رشد تولید صنعتی کشورهای در حال توسعه در فصل نخست سال 2016 نشان از وضعیت نامناسب رشد تولیدات صنعتی کشور و فاصله 7.5واحد‌درصدی در این زمینه است.


شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی

بر اساس گزارشی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش اتاق تهران در مورد برآورد شاخص تولید صنعتی کشور در سال 1394 انجام شده، نتایج زیر به دست آمده است: تولید در شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس، در فصل پایانی سال 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.6‌درصد رشد داشته است. این رشد با احتساب فرآورده‌های نفتی در مدت مذکور 4.5‌درصد بوده است. همچنین در زمستان 94، بیشترین رشد شاخص تولید صنعتی در میان محصولات صنعتی بورسی مربوط به صنعت شیمیایی با رشد 15.2‌درصدی و محصولات دارویی با رشد 9.6‌درصدی است. از سوی دیگر، با وجود مثبت شدن نرخ رشد تولید صنعتی در فصل چهارم سال 94 ولی برخی صنایع همچنان در این فصل با رشد منفی تولیدات همراه بودند. تولید صنعت خودرو و قطعات با 25.1‌درصد کاهش و صنعت، سیمان، آهک و گچ با 17.3‌درصد کاهش، بیشترین افت شاخص تولید را در میان صنایع مهم بورسی در فصل پایانی سال 94 تجربه کرده‌اند. در عین حال، به‌رغم رشد تولید، شاخص فروش صنعتی در فصل چهارم سال 94 معادل 2.7درصد کاهش یافته است.


3صنعتی که بیشترین افت فروش را داشته‌اند

بیشترین کاهش فروش در میان صنعت سیمان، آهک و گچ با رشد منفی 17.3‌درصدی، صنعت خودرو و قطعات با رشد منفی 13.8‌درصدی و صنعت کانی‌های غیرفلزی با رشد منفی 12.3‌درصدی مشاهده می‌شود. درمجموع تولید صنعتی در سال 94 در مقایسه با سال 93، با کاهش 9.8‌درصدی همراه بوده است. این رقم با احتساب فرآورده‌های نفتی به منفی 11.5‌درصد می‌رسد. همچنین سهم دو صنعت خودرو و قطعات و فلزات اساسی در کاهش 9.8درصدی شاخص تولید صنعتی در سال 1394 به ترتیب برابر با منفی 4واحد ‌درصد و منفی 3.2واحد ‌درصد بوده است. با وجود رشد منفی شاخص تولید صنعتی کشور، برخی صنایع مهم بورسی مانند محصولات دارویی و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی به ترتیب رشد مثبت 4.7‌درصد و 1.9‌درصد را در سال 1394 تجربه کرده‌اند. در عین حال، فعالیت صنعت خودرو و قطعات با کاهش 21.8‌درصدی شاخص تولید در سال 94 همراه بوده است. پس از آن، صنعت سیمان، آهک و گچ با رشد منفی 21.5‌درصدی بیشترین کاهش تولید را در میان صنایع مهم بورسی داشته است. درمجموع شاخص فروش صنعتی در سال 1394 با کاهش 10.9‌درصدی همراه بوده است. صنایع سیمان، آهک و گچ با کاهش 21.5‌درصدی شاخص فروش، صنعت خودرو و قطعات با کاهش 19.5‌درصدی و صنعت فلزات اساسی با کاهش 14.2‌درصدی، بیشترین افت فروش را در میان صنایع مهم بورسی داشته‌اند. کمتر بودن رشد شاخص فروش از رشد شاخص تولید صنعتی تاییدکننده تسلط عامل کاهش تقاضا (داخلی و خارجی) در کاهش شاخص تولید صنعتی است.


گزارش‌های مرکز آمار ایران

رشد ارزش افزوده فعالیت صنعت در سال 1394 بنا بر آمارهای فصلی حساب‌های ملی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران حاکی از رشد منفی 0.3‌درصدی این بخش در سال 1394 است. تفکیک فصلی رشد ارزش افزوده صنعت نشان می‌دهد که بعد از سه فصل متوالی رشد منفی در سال 1394، در فصل چهارم این سال، رشد این بخش مثبت شده است.


مقایسه آمارهای رشد صنعت در سال 94

صرفنظر از منابع و جامعه آماری و سال پایه، نتایج حاصل از مقایسه آمار مربوط به رشد تولید صنعتی سه منبع بانک مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: آمار هر 3منبع، تاییدکننده رشد منفی تولیدات صنعتی در 3فصل نخست سال 1394 است. دو منبع شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی و رشد ارزش افزوده فعالیت صنعت مرکز آمار، رشد شاخص را برای فصل چهارم سال 1394، مثبت اعلام کرده‌اند در حالی که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی مربوط به بانک مرکزی، رشد منفی را برای این مقطع نشان می‌دهد. درمجموع هر 3 گزارش کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بانک مرکزی)، شرکت‌های صنعتی بورسی (پژوهشکده پولی و بانکی) و مرکز آمار ایران، ناظر بر نامناسب بودن وضعیت تولیدات صنعتی در سال 1394 است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران