شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44245 | |

گزارش آماری گمرک اعلام شد

22.6 میلیون تن کالا در فروردین و اردیبهشت مبادله شد

گروه تجارت|

گمرک ایران گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری را منتشر کرد. براساس این گزارش در دو ماه ابتدای امسال ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۲میلیارد و 356میلیون دلار رسید که این رقم حاصل مبادله 22میلیون و 678 هزار تن کالا بوده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت 379دلار و کالای وارداتی یک هزار و 206دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.27‌درصد در بخش صادرات کاهش قیمت و 5.64‌ درصد در ارزش دلاری واردات افزایش قیمت داشته‌ایم. آمار مقدماتی مقایسه‌یی صادرات و واردات قطعی غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدای سال جاری 18میلیون و 118هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 859 میلیون دلار از طریق گمرکات اجرایی به خارج از کشور صادر شد؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان معادل 18میلیون و 391هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و 39میلیون دلار بوده است. مقایسه آمار ارائه شده در این بازه زمانی نشان می‌دهد که میزان صادرات از لحاظ وزن، یک و 48/0‌درصد و از حیث ارزش 68/14درصد در سال 95 نسبت به سال 94 کاهش یافته است. آمار ارائه شده از سوی گمرک در بخش10قلم عمده صادرات قطعی کشور در دو ماه نخست سال جاری افت و خیزهای مختلفی در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده است. ارقام نشان می‌دهد که 2میلیون و 692 هزار تن«میعانات گازی» به ارزش یک میلیارد و 88 میلیون دلار با سهم وزنی 86/14و سهم ارزشی 85/15‌درصد در دو ماه نخست سال 95 به کشورهای هدف صادر شده است. سهم صادرات«گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» 572 هزار تن به ارزش 272میلیون دلار با سهم وزنی 15/3 و سهم ارزشی 96/3‌درصد بوده است. در همین مدت 340هزار تن«محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده به صورت طومار» به ارزش 247میلیون دلار با سهم وزنی 88/1و سهم ارزشی 60/3‌درصد از کشور صادر شده است. در این میان «پروپان مایع شده» با 660 هزار تن به ارزش 237میلیون دلار با سهم وزنی 48/3 و سهم ارزشی 45/3‌درصد و «قیر نفت» با 708هزار تن به ارزش 201میلیون دلار و با سهم وزنی 91/3 و سهم ارزشی 94/2‌درصد عمده‌ترین کالاهای صادراتی به کشورهای هدف بوده است. سهم صادرات«سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین» 565 هزار تن به ارزش 190میلیون دلارر با سهم وزنی 12/3و سهم ارزشی 77/2‌درصد بوده است.

شرح 4 قلم دیگر از کالاهای صادراتی در دو ماه نخست سال 95 نیز به شرح زیر است: «پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94درصد به جز نوع پودری» 156هزار تن به ارزش 186میلیون دلار با سهم وزنی 86/0و سهم ارزشی 71/2‌درصد، «کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده» 34هزار تن به ارزش 164میلیون دلار با سهم وزنی 19/0 و سهم ارزشی 39/2‌درصد «اوره حتی به صورت محلول در آب» 388هزار تن به ارزش 142میلیون دلار با سهم وزنی 14/2و سهم ارزشی 08/2‌درصد، «پلی اتیلن گرید فیلم به صورت غیر پودر با وزن مخصوص 94درصد یا بیشتر» 111هزار تن به ارزش 134میلیون دلار با سهم وزنی 61/0 و سهم ارزشی 95/1‌درصد از کشور صادر شده است. در نهایت جمع اقلام عمده صادرات قطعی کشور در دو ماه نخست سال 95 معادل 6 میلیون و 197هزار تن به ارزش 2میلیارد و 861 میلیون دلار با سهم وزنی 20/34و سهم ارزشی 70/41‌درصد و جمع کل 10قلم عمده صادرات کشور 18میلیون و 118هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 859 میلیون دلار بوده است.


کشورهای عمده هدف صادرات

براساس آمار گمرک ایران کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره و هند 5 کشور عمده مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی بودند که با استناد به آمار میزان صادرات قطعی به تفکیک 5 کشور عمده مقصد در دو ماه نخست سال 95 معادل 5 میلیون و 336هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 563 میلیون دلار با سهم وزنی 45/29و سهم ارزشی 78/22‌درصد کالا به چین و 2میلیون و 656 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 176میلیون دلار به سهم وزنی 66/14 و سهم ارزشی 14/17‌درصد به امارات متحده عربی صادر شده است. سهم عراق از صادرات ایران در دو ماه نخست امسال 2میلیون و 570 هزار تن به ارزش 980میلیون دلار با سهم وزنی 19/14و سهم ارزشی 28/14‌درصد بوده است. جمهوری کره نیز یک میلیون و 364هزار تن به ارزش 575 میلیون دلار با سهم وزنی 53/7و سهم ارزشی 39/8‌درصد کالا از ایران وارد کرده است. در این میان سهم صادرات ایران به هند یک میلیون و 287هزار تن به ارزش 499میلیون دلار با سهم وزنی 10/7و سهم ارزشی 28/7‌درصد بوده است. براساس این گزارش ایران در دو ماه ابتدای امسال با سایر کشورها نیز 4میلیون و 905هزار تن به ارزش 2میلیارد و 66میلیون دلار با سهم وزنی 27.7و سهم ارزشی 30.13‌درصد تجارت داشته است.


کارنامه واردات در 2 ماه

براساس این گزارش واردات قطعی کالاهای غیرنفتی در دو ماه نخست سال 94 معادل 5 میلیون و 619 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 358میلیون دلار بوده که با کاهش وزنی 85/18 ‌درصد و کاهش ارزشی 54/13 ‌درصد به 4میلیون و 560 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 497میلیون دلار در سال 95 رسیده است.

آمار ارائه شده از سوی گمرک در حوزه واردات نیز قابل توجه است. بر این اساس طی دو ماه نخست سال جاری 835هزار تن «ذرت دامی» به ارزش 180میلیون دلار و سهم وزنی 32/18و سهم ارزشی 27/3‌درصد، 327هزار تن «لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده» به ارزش 133میلیون دلار و سهم وزنی 18/7و سهم ارزشی 43/2‌درصد، 327هزار تن«کنجاله سویا» به ارزش 129میلیون دلار و سهم وزنی 18/7و سهم ارزشی 35/2‌درصد، 15هزار تن «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به استثنای لاستیک» به ارزش 116میلیون دلار با سهم وزنی 34/0و سهم ارزشی 11/2‌درصد، 124هزار تن «برنج» به ارزش 104میلیون دلار و سهم وزنی 72/2و سهم ارزشی 89/1‌درصد عمده‌ترین کالاهای وارداتی به کشور است. علاوه بر کالاهای ذکر شده 368هزار تن «جو به استثنای بذر» به ارزش 82 میلیون دلار و سهم وزنی 08/8 و سهم ارزشی 48/1‌درصد، 14هزار تن «دستگاه تهویه مطبوع دو تکه از نوع دیواری برای پنجره به حالت محفظه‌یی» به ارزش 70میلیون دلار با سهم وزنی 30/0و سهم ارزشی 28/1‌درصد، 5 هزار تن«وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه‌یی - احتراقی با حجم سیلندر 2000سی سی اما از 2500سی سی بیشتر نباشد غیر از آمبولانس و نوع هیبریدی» به ارزش 70میلیون دلار با سهم وزنی 11/0و سهم ارزشی 28/1‌درصد، 90هزار تن«موز سبز تازه یا خشک کرده» به ارزش 69 میلیون دلار و سهم وزنی 97/1و سهم ارزشی 26/1‌درصد به کشور وارد شده است. آمار حاکی از آن است که جمع اقلام عمده وارداتی 2میلیون و 454هزار تن به ارزش یک میلیارد و 40میلیون دلار با سهم وزنی 82/53 و سهم ارزشی 92/18‌درصد بوده است. جمع کل این اقلام نیز معادل 4میلیون و 560 هزار تن به ارزش 5 میلیارد و 497میلیون دلار برآورد شده است.


کشورهای عمده مبدا واردات

چین، امارات متحده عربی، فدراسیون روسیه، ترکیه و جمهوری کره 5 کشور عمده طرف معامله با ایران هستند و آمار میزان واردات کشور 5 کشور ذکر شده به شرح زیر است: 516 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 175میلیون دلار با سهم وزنی 31/11و سهم ارزشی 38/21‌درصد از چین، 979هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون دلار با سهم وزنی 46/21و سهم ارزشی 29/18‌درصد از امارات متحده عربی، 126هزار تن کالا به ارزش 420میلیون دلار با سهم وزنی 77/2و سهم ارزشی 63/7‌درصد عمده کالاهای وارداتی از کشورهای طرف معامله با ایران بوده است.

علاوه بر این ترکیه با 269هزار تن کالا به ارزش 396میلیون دلار و سهم وزنی 90/5 و سهم ارزشی 20/7‌درصد، جمهوری کره 175هزار تن کالا به ارزش 347میلیون دلار با سهم وزنی 84/3و سهم ارزشی 30/6‌ درصد به ایران صادر کرده‌اند. سهم واردات ایران از سایر کشورهای طرف معامله نیز 2میلیون و 495هزار تن کالا به ارزش 2میلیارد و 155میلیون دلار با سهم وزنی 72/54 و سهم ارزشی 20/39‌درصد بوده است. در نهایت جمع کل میزان واردات کشور به تفکیک 5 کشور عمده طرف معامله در 2ماه نخست سال 95 معادل 4میلیون و 560 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 497میلیون دلار واردات را نشان می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران