شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه تجارت

نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بررسی اجمالی وضعیت نظام بانکداری برگزار شد. در این نشست، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: درحالی که هنوز بانک‌های خارجی از همکاری با ایران امتناع می‌ورزند، بانک‌ها در داخل کشور حتی از محل عملیات بانکی خود زیان می‌بینند و با شرایط پیش‌رو، عملکرد بانک‌ها طی سال جاری بدتر خواهد شد. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در عین حال خاطرنشان کرد که در حال حاضر، بانک‌‎های داخلی عمدتا با بانک ایران ‌و ‌اروپا در ارتباط هستند و امور تجاری از طریق این کانال صورت می‌گیرد، در حالی که این موضوع کفاف نیازهای تجار را نمی‌دهد. سیدحسین سلیمی، دیگر عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه به سخنان اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر دریافت مالیات از سود سپرده‌ها واکنش نشان داد و افزود: اصل موضوعی را که وزیر اقتصاد پیشنهاد داد، باید مورد استقبال قرار داد؛ چرا که می‌توان از طریق دریافت مالیات از سود سپرده‌ها، بخش عمده‌یی از کسری بودجه دولت را جبران کرد، اما اجرای راهکار تازه مالیاتی وزیر اقتصاد، ممکن است خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود آن به صندوق‌ها را به همراه داشته باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران