شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38859 | |

به گفته بسیاری از اندیشمندان حوزه اقتصاد، تنها کشورهایی در سال‌های آتی می‌توانند رشد و توسعه داشته باشند و در رقابت با سایر کشورها به موفقیت دست پیدا کنند که به سه اصل دسترسی به انرژی، توجه به نیروی انسانی و تامین مواد غذایی (امنیت غذایی) توجه کنند. بخش کشاورزی از نظر تامین غذایی کشور اهمیت بسیار بالایی دارد و با توجه به اینکه حدود 30درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند، حدود یک‌سوم جمعیت کشور در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، لذا باید توجه خاص و ویژه‌یی به ساختار بخش کشاورزی شود. در این یادداشت افراد درگیر در این بخش بررسی می‌شوند. گروه اول: روستاییان که بنا به گفته مرکز آمار حدود یک‌سوم (30درصد) از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. گروه دوم: فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی که سرمایه‌های انسانی بخش کشاورزی محسوب می‌شوند. بر اساس آمار، حدود یک میلیون نفر از جوانان در بخش کشاورزی فارغ‌التحصیل شده‌اند. گروه سوم: دانشگاهیان هستند که سالانه تعدادی از جوانان رشته کشاورزی را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کرده و مشغول به تحصیل می‌شوند. گروه چهارم: کارمندان شاغل در ادارات و دوایر دولتی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌های مرتبط را شامل می‌شود. گروه پنجم: صنوف مختلف کشاورزی ارائه‌دهنده خدمات کشاورزی مانند سم‌فروشان، کودفروشان، کارخانجات تولید‌کننده نهاده‌های کشاورزی و... هستند. با توجه به درگیر بودن این گروه‌ها در بخش کشاورزی و با عنایت به شرایط آب و هوایی کشور، می‌توان به نقش مهم کشاورزی در اقتصاد ایران توجه کرد. در زیر به مهم‌ترین نقش‌های کشاورزی در اقتصاد پرداخته می‌شود؛ اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای حدود 30درصد از جمعیت ایران. از آنجایی که مهم‌ترین دغدغه حال حاضر مسوولان اشتغالزایی است، توجه به این بخش می‌تواند زمینه اشتغال مناسبی را برای افراد مهیا کند. استفاده از نیروی انسانی تحصیلکرده این بخش را با رشد مناسبی مواجه خواهد کرد. رشد بخش کشاورزی منجر به تولید محصولات بهتر از نظر کمی و کیفی شده و وابستگی ایران به نفت (تک اقتصادی بودن) را کاهش خواهد داد. همچنین از بین رفتن فقر یا کاهش چشمگیر خانوارهای درگیر در بخش کشاورزی محقق خواهد شد. در عین حال، توجه به بخش کشاورزی وضعیت معیشتی خانوارهای روستایی را بهبود بخشیده و توسعه کشور را سبب خواهد شد و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی تحقق خواهد یافت. اینکه به بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر و برنامه‌های توسعه توجه چندانی نشده است. در این بین، نمایندگان به ویژه در کمیسیون کشاورزی با نگاهی ملی می‌توانند نقش موثری ایفا کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران