شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38343 | |

گروه صنعت

برای حمایت از فعالان صنعتی، صندوقی را در مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده‌ایم که بدون بروکراسی زائد اداری تا سقف ۳۰میلیارد ریال ضمانتنامه برای صنعتگران صادر می‌کند. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت درباره مشکل واحدهای صنعتی برای تامین وثایق و تضمین‌های بانکی ضمن اعلام خبر فوق افزود: بانک‌ها نگهبان منابع مردمند و در چارچوب وظایف خود مکلفند، وثایقی بگیرند تا پول مردم به آنها بازگردد؛ بنابراین ما برای حمایت از فعالان صنعتی، صندوقی را راه‌اندازی کردیم که می‌تواند کمک خوبی به توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه صنایع کوچک باشد. وی عنوان کرد: از 940شهرک و ناحیه مصوب صنعتی در سراسر کشور 750شهرک و ناحیه صنعتی به مرحله واگذاری زمین صنعتی به متقاضیان رسیده است. وی با اشاره به برنامه‌های آتی سازمان گفت: در سال 95 به دلیل سیاست‌های جدید دولت در نقاط کمتر توسعه یافته افزایش قیمت حق انتفاع از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی نخواهیم داشت. وی در ادامه سهم 92درصدی صنایع کوچک از صنایع کل کشور را از جمله اولویت‌های سازمان عنوان کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران